БВП коригира леко нагоре оценката си за икономическия растеж в края на 2021 г.

БВП коригира леко нагоре оценката си за икономическия растеж в края на 2021 г.

Националният статистически институт (НСИ) коригира леко нагоре годишния икономически растеж на България през последното тримесечие на 2021 г.

Второто четене на данните показва, че брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4,7% за периода. Първоначалната оценка показа 4,5% растеж.

БВП за 2021 г., получен като сума от тримесечни данни, възлиза на 132,744 млрд. лв. по текущи цени. БВП за 2021 г. се увеличава в реално изражение с 4,2% спрямо 2020 г. по предварителни данни.

Според сезонно изгладените данни през четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 1%, показва още националната статистика.

Отделни данни показват, че БВП на един зает се увеличава реално с 4% в сравнение с предходната година.

Заетите лица в икономиката са малко под 3,5 млн. души през миналата година, а общият брой отработени часове е 5,6 млрд.

Структурата на заетостта по икономически сектори през 2021 г. спрямо 2020 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния сектор.

На едно заето лице се падат 38 383.1 лв. от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 23.7 лв. БВП за един отработен час.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.