БВП на България отчита годишен ръст от 4,5% през последното тримесечие на 2021 г.

БВП на България отчита годишен ръст от 4,5% през последното тримесечие на 2021 г.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4,5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1% спрямо третото тримесечие на 2021 г., според сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 38,513 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 33,476 млрд. лева, показват още данните.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 81,7%, което в стойностно изражение възлиза на 31,476 млрд. лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 8,283 млрд. лева с 21,5% относителен дял в БВП.

Външнотърговското салдо е отрицателно.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 1%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 1,2%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1,3%.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 4,5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 4,2%.

Крайното потребление регистрира ръст от 7,9%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 12,5% през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни.

Износът на стоки и услуги се увеличава с 12,9%, а вносът на стоки и услуги нараства с 11,2%.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.