Ребрандирането: Защо, кога, как?

leadreship

Ребрандирането включва промяна на визуални и текстови елементи, като логото и цветовата гама, които представят бранда ви пред обществеността. Ако трябва да представите нова мисия или да промените общественото възприятие на компанията ви, тогава трябва да помислите за ребрандиране.

За целта проучете колко успешни конкуренти са се ребрандирали и как, а след това използвайте това, за да информирате за новата си идентичност, пише онлайн изданието fitsmallbusiness.com.

Един от най-трудоемките и скъпи аспекти на ребрандирането е създаването на нов уебсайт. Вместо да се опитвате да преобразувате стария дизайн, обаче, изградете го наново.

Как работи ребрандирането

Ребрандирането е периодът, в който една компания актуализира своята визуална и текстова идентичност, включително лога и тагове, за да помогне за промяната на общественото възприемане на нейната марка. За да преминете през успешно ребрандиране, проучете своя пазар и конкуренцията, за да разберете какво иска вашата аудитория. След това създайте стратегия за изграждане и внедряване на нова марка. И накрая, актуализирайте идентичността на вашата марка и я представете пред обществеността.

Преди да започнете ребрендинг, важно е да определите точната причина, поради която се налага да го направите. Това ще ви помогне да определите стратегията си и дали ребрандирането е било успешно. На следващо място, анализирайте пазара си, за да определите точно целевата си аудитория и нейните интереси и нужди. След като съберете тази информация, анализирайте конкурентите си - какво правят и какво предлагат и как те се справят с техните марки.

Разбирайки вашия пазар, можете да започнете да създавате новата си маркова стратегия или дългосрочен план за ребрандиране. Това може да включва само промяна на логото, но може да става дума и за изцяло ново изобразяване на бранда, нови съобщения, преработена декларация за мисия и цели на марката. Напишете какво точно искате да промените и дефинирайт еточно промените, включително и кои са най-важните. Така ще зададете приоритет на задачите при ребрандирането.

След това препроектирайте всички елементи на марката. На следващо място, публикувайте ребрендинга си с помощта на прессъобщения, имейл кампании и платени реклами. И накрая, поддържайте новата си марка и проследявайте нейния ефект върху целевия пазар.

Кога да ребрандираме бизнеса си

Крайната цел на ребрандинга е да да промени начина, по който обществеността гледа на дадена компания. Това може да се дължи на развитието на бизнеса, на желанието да се достигнат нови пазари, ако фирмата не е доволна от начина, по който обществеността я приема, ако настоящото брандиране не служи на целевата аудитория и/или други причини.

Ето и петте случая, при които е необходимо ребрандиране.

Когато марката не е ясна: Не всички фирми имат ясна марка или нещо, с което са известни. Без ясна марка предприятията не се отличават от конкурентите. Ако ви липсва този вид диференциация, може да се наложи ребрендинг. Например, в препълнената автомобилна индустрия, Volvo се брандира като „компания за безопасни автомобили“, докато Toyota е известна със своята надеждност.

Остарял брандинг: Времената се променят, както и марките. Понякога брандирането остарява или намалява значението си при засилване на конкуренцията. Остарелите елементи могат да са от непрофесионално изглеждащо лого до тагове и съобщения, които не се свързват с целевата аудитория.

Настоящото брандиране не представлява бизнеса: Марките не винаги ефективно обслужват бизнеса, което означава, че понякога няма връзка между това как една компания иска да бъде видяна и как всъщност хората я виждат. Това често се случва с развитието на бизнеса, като например промяна на предлаганите продукти или услуги или актуализиране на мисията му.

Когато пазарът се развива: Пазарите непрекъснато се променят и това, което е довело някога до вашия успех, сега може да не достатъчно, за да го задържите. Тъй като пазарът се променя, брандирането също трябва да се променя, за да остане актуално.

Когато искате да достигнете до нов пазар: С развитието на бизнеса се развива и аудиторията му. И въпреки че някои марки може да са в състояние да се придържат към своето дългогодишно брандиране при разширяване на нови пазари и при нова демография, те вероятно ще трябва да се променят в бъдеще, за да се харесат на различен набор от потребители.

Преди да се потопите в ребранд, внимателно помислете дали вашият бизнес е готов за него. В крайна сметка целта е да приведете в съответствие начина, по който бизнесът иска да бъде възприет от аудиторията му.

Ребрандиране на бизнеса в 5 стъпки

Определете защо правите ребрандинг. Причините може да са безброй, но петте основни ги споменахме и по-горе: развитие на пазара, развитие на бизнеса, нови пазарни проучвания, лошо възприемане от целевия пазар, слабо представяне сред конкурентите. Ребрандирането изисква сериозна инвестиция на време и ресурси, така че е най-добре да разберете истинската причина.

Провеждане на проучвания на пазара и конкурентите. Изследването е процесът, чрез който събирате информация за вашия пазар, за да разберете как работи вашата целева аудитория, какви са нейните нужди и как да се свържете с нея. Изследвайте своя пазар, но и конкуренцията. Така ще можете да установите всичко, което ви отличава, и да акцентирате върху това.

Разработете нова стратегия за марката. Това е вашият дългосрочен план за изграждане и поддържане на успешна марка. Позиционирайте бранда си – опишете как той се вписва на пазара и как се възприема от потребителите. Създайте собствени послания. Определете как трябва да коригирате посланията и съобщенията си, осигурете и последователност при съдържанието. Очертайте допълнителните елементи на марката, които ще трябва да актуализирате. Това може да включва вашето лого, дизайн на уебсайтове, акаунти в социалните медии, печатна реклама, цифрови реклами, опаковки, униформи на служителите или нещо друго.

Ето и девет елемента от новата идентичност на марката: име на компанията, лого, тагове, маркетингови материали – брошури, каталози, визитки, банери и други, опаковки, подписи, уебсайт, профили и страници в социални медии, реклами. След като имате списък с тези елементи по реда на приоритетите, създайте груби очертания кога трябва всеки да бъде актуализиран и разгърнат.

Актуализирайте идентичността на марката

Използвайки очертанията си в стъпка 3 като ръководство, работете с членовете на екипа си и, ако е необходимо, и с външни дизайнери, за да помогнете за актуализирането на елементите на вашата марка. Уверете се, че се придържате към времевата линия възможно най-отблизо и разгърнете новите елементи на марката само когато са напълно готови.

Докато финализирате елементите, уверете се, че те се съхраняват на централизирано място за достъп от всички членове на екипа, които могат да се нуждаят от тях. Освен това, ако създавате графични файлове, уверете се, че те са във формати, които могат да бъдат използвани от всички съответни служители.

Представете и поддържайте новата си марка

След като актуализирате идентичността на марката си, време е да представите новата си марка. Това е изключително важно, тъй като ви позволява да контролирате как потенциалните клиенти научават за нея, и гарантира, че съществуващите клиенти няма да бъдат изненадани. Споделете я на обществеността чрез медиите, кажете на клиентите си със специално издание на вашия бюлетин, например, както и през социалните медии.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.