Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 25, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Бизнес климатът остава без особени промени през юли

Бизнес климатът остава без особени промени през юли
Miglena Ivanova

През юли 2018 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено в промишлеността се наблюдава понижение.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 2.2 пункта в резултат на изместване на оценките и очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ към запазване на „същото“. Същевременно анкетата отчита и по-неблагоприятни очаквания за износа и производствената активност през следващите три месеца.

Средното натоварване на мощностите от април до юли нараства с 2.3 пункта и достига 76%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Основните фактори, затрудняващи предприятията, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила.

Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През юли съставният показател „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 1.6 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата осигуреност с поръчки се подобрява, докато прогнозите им за дейността през следващите три месеца са резервирани. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша остават най-сериозните проблеми за дейността на предприятията.

По отношение на продажните цени в строителството мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се повишава с 0.7 пункта в резултат на леко подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца се подобряват, като и очакванията им за следващите три месеца остават благоприятни.

Най-сериозните затруднения за бизнеса продължават да са свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им въздействие.

Относно продажните цени по-голяма част от търговците не очакват промяна през следващите три месеца.

През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 1.3 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги са по-резервирани.

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда остават основните пречки за дейността в сектора, като през последния месец се отчита засилване на неблагоприятното влияние на втория фактор.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.