Индексът на бизнес климата остава без промяна през март

Индексът на бизнес климата остава без промяна през март

Бизнес климатът остава без промяна през март в сравнение с февруари.

Понижение на показателя е регистрирано в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството се наблюдава увеличение, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Бизнес климатът в промишлеността намалява с 0,8 пункта, което се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца са резервирани.

Общо 14% от анкетираните мениджъри в промишлеността очакват цените да се повишат в следващите месеци.

През март бизнес климатът в строителството се увеличава с 4 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира и увеличение на получените нови поръчки през последния месец, а прогнозите за дейността през следващите три месеца са оптимистични.

По отношение на продажните цени в строителството делът на мениджърите, които продължават да очакват те да се повишат през следващите три месеца, е почти 32%.

Бизнес климатът в търговията на дребно се понижава с 1,3 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от "добро" към "задоволително" (нормално за сезона). Същевременно мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са позитивни.

В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които прогнозират продажните цени да се увеличат през следващите три месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите се понижава с 1,2 пункта през март в резултат на по-неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им за настоящото търсене на услуги също са по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.

Според анкетата 15,5% от мениджърите очакват продажните цени в сектора на услугите да се повишат през следващите три месеца.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.