Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 20, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Бизнес климатът се подобрява през март

Бизнес климатът се подобрява през март
Miglena Ivanova

През март 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.7 пункта спрямо февруари. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и търговията на дребно, докато в промишлеността запазва равнището си от предходния месец. Единствено в сектора на услугите показателят се понижава, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ остава на нивото си от февруари. Промишлените предприемачи оценяват настоящата производствена активност като понижена, като и очакванията им за дейността през следващите три месеца леко се влошават.

Основният фактор, затрудняващ предприятията, продължава да е несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното влияние на втория фактор.

Относно продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

През март съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 1.2 пункта, което се дължи на оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира увеличение на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с по-благоприятни очаквания за дейността през следващите три месеца.

Основните пречки, ограничаващи бизнеса, остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила, макар че през последния месец се наблюдава намаление на негативното въздействие на първия фактор.

По отношение на продажните цени в строителството мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 3.2 пункта спрямо февруари в резултат на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците от външния пазар през следващите три месеца се подобряват.

Факторите „конкуренция в бранша“, „недостатъчно търсене“ и „несигурна икономическа среда“ продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността на предприятията.

Относно продажните цени търговците не очакват промяна през следващите три месеца.

През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 1.4 пункта главно поради по-резервираните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена, докато очакванията за следващите три месеца се подобряват.

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда остават основните проблеми за развитието на бизнеса.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.