Бизнес климатът се повишава с 0,7 пункта през април благодарение на позитивните настроения в промишлеността

Бизнес климатът се повишава с 0,7 пункта през април благодарение на позитивните настроения в промишлеността

Общият показател на бизнес климата в България се повишава с 0,7 пункта през април в сравнение с март.

Подобрение на показателя е регистрирано в промишлеността, докато в строителството и сектора на услугите се наблюдава намаление. Единствено в търговията на дребно показателят остава на нивото си от март, отчитат от Националния статистически институт (НСИ).

Бизнес климатът в промишлеността се увеличава с 2,3 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира както нарастване на притока на нови поръчки през последните три месеца, така и оптимистични очаквания за износа през следващите три месеца.

През април средното натоварване на мощностите е с 0,3 пункта под нивото от януари и достига 74,8%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности.

През април бизнес климатът в строителството се понижава с 0,8 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от "по-добро" към запазване на "същото". По тяхно мнение настоящата строителна активност е леко подобрена, а производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 6.2 месеца при 5.9 за януари. Същевременно и очакванията им относно новите поръчки през следващите шест месеца са оптимистични.

Бизнес климатът в търговията на дребно остава без промяна спрямо март. Очакванията на търговците на дребно за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са благоприятни, като и прогнозите им за обема на продажбите през следващите три месеца се подобряват.

Бизнес климатът в сектора на услугите намалява с 0,5 пункта през април, което се дължи на резервираните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца са неблагоприятни.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.