Какво е управление на човешкия капитал и как бизнесът ви да се възползва от него? (част I)

Какво е управление на човешкия капитал и как бизнесът ви да се възползва от него? (част I)

Управлението на човешкия капитал обхваща всички процеси, които бизнесът предприема по време на търсене, наемане и обучение на хора за оптимизиране на производителността.

За да извлекат максимума от екипите си и да запазят най-добрите таланти, мениджърите и лидерите трябва да инвестират в подходящите практики и ресурси, пише онлайн изданието business.com.

Един от начините за постигане на това е чрез управление на човешкия капитал (HCM). Набор от практики, свързани с управлението на човешките ресурси (HR), управлението на човешкия капитал се отнася до всяка част от набирането, наемането, поддържането и оптимизирането на таланти в дадена организация.

От съществено значение е да разберете какво е HCM, как да го внедрите във вашия собствен бизнес и ползите от приемането на HCM софтуер.

Какво е управление на човешкия капитал (HCM)?

HCM е процес за наемане на подходящи служители и оптимизиране на производителността, така че работната сила да се управлява ефективно. Това, което някога се е разглеждало като основен административен процес за една организация, сега е съществена част от стойността на бизнеса. Това са някои важни стратегии на HCM: набиране на персонал; включване; обучение; ТРЗ; услуги за пенсиониране; управление на таланти; отчети и анализи.

По какво HCM се различава от HR?

Докато термините "HCM" и "HR" често се използват взаимозаменяемо, те имат различни значения.

Човешките ресурси се фокусират върху традиционните основни функции за управление на служителите за цялата организация. Те включват наемане, управление на работа и длъжности и административно поддържане. HR създава и управлява начина, по който една компания придобива и обучава таланти.

Управлението на човешкия капитал може да обхваща горните процеси, като същевременно подпомага управлението на таланти и работна сила. HCM системите са склонни да увеличават максимално стойността и възвръщаемостта на инвестициите на всеки служител.

Какви са административните елементи на HCM?

Управлението на човешкия капитал включва много елементи, които преминават в различни области на организацията. Разделени по жизнения цикъл, ето всеки от тях:

Набиране на потенциални таланти

HCM улеснява процеса на наемане, като увеличава скоростта, с която набира бъдещи кандидати, и качеството на бъдещите си служители. Например, това може да увеличи ангажираността с решения за баланс между професионален и личен живот, които мотивират кандидатите и им показват, че организацията се грижи за своите служители. Компаниите примамват кандидатите не просто като споделят своя списък с предимства и баланс между професионален и личен живот, но като ги информират как компанията инвестира в професионалното развитие на служителите.

Задържане на настоящи служители

Практиките на HCM предлагат и административна подкрепа на настоящите служители. Това може да включва работен поток, обезщетения, заплати, ИТ и други видове управление. За разлика от стандартните практики, HCM на компанията е уникално за организацията и служителите, които работят там. HCM също рационализира тези операции, за да ги направи по-ефективни. Освен това се прилагат анализи, за да се вземат ръководени от данни решения относно културата на работа и поведението на служителите.

Оптимизиране и развитие на таланти

Обикновено мениджърите се срещат редовно със служителите си, за да обсъждат целите за кариерно развитие и как биха искали да напредват в компанията. От тези разговори мениджърите работят със служителя, за да създадат реалистични цели и кариерни пътища. HCM може да помогне, като предложи обучения и образователни ресурси за по-нататъшно развитие на персонала.

Какво е HCM софтуер и как да оцените необходимостта от внедряването му - вижте в следващия материал!

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.