Как изкуственият интелект променя управлението на човешките ресурси?

Как изкуственият интелект променя управлението на човешките ресурси?

Напредъкът в технологията за изкуствен интелект (AI) променя отдела за човешки ресурси в организациите, което позволява на специалистите да използват машинно обучение и алгоритми, за да рационализират работните си процеси, да намалят пристрастията си и да подобрят своя анализ и вземане на решения.

Все пак настоящите ограничения и уязвимости накараха някои организации да спрат, когато става въпрос за приемане на AI за допълнителни случаи на употреба.

Businessnewsdaily.com разяснява някои от начините, по които AI променя човешките ресурси, съображенията при приемането му и докъде биха стигнали тенденциите.

Как екипите по човешки ресурси възприемат AI

В доклад на Eightfold AI, озаглавен The Future of Work: Intelligent by Design, мнозинството от анкетираните 250 HR лидери заявяват, че вече използват AI във функциите на HR за управление на досиета на служителите (78 процента), обработка на заплати и администриране на доходи (77 процента), набиране на персонал и наемане (73 процента), управление на представянето (72 процента) и назначаване на нови служители (69 процента).

По отношение на бъдещата употреба на изкуствен интелект 92 процента от ръководителите човешки ресурси възнамеряват да увеличат използването на технологията в поне една област на човешките ресурси. Първите пет области са управление на представянето (43%), обработка на заплати и администриране на доходи (42%), подбор и наемане (41%), назначаване на нови служители (40%) и управление на досиета на служителите (39%). Повечето планират да увеличат употребата на изкуствен интелект през следващите 12 до 18 месеца.

Това е в съответствие с други изследвания, които предполагат, че използването на AI в човешките ресурси се очаква да нарасне през следващите години. Проучването Future of Work 2022 на IDC прогнозира, че тази година 60 процента от глобалните бизнеси ще приложат инструменти за изкуствен интелект и машинно обучение, за да поддържат целия жизнен цикъл на служителите.

До 2024 г., прогнозират авторите на доклада, 80 процента от глобалните организации ще използват "мениджъри" с активиран AI/ML за наемане, освобождаване и обучение на служители. Всъщност преди две години имаше новини, че Amazon използва алгоритми или ботове, за да уволнява хора.

Директорът по изследванията на IDC Ейми Лумис коментира, че тази практика вече се използва широко в HR днес. Служителите се класират, като се сравнява представянето им един спрямо друг. След анализ на представянето на персонала софтуер препоръчва лицата, които не се представят добре, да преминат допълнително обучение или - в най-лошия случай, да бъдат уволнени.

Как HR екипите използват AI

AI инструментите са многостранни и предлагат на екипите по човешки ресурси редица приложения за изпълнение на различни функции по по-бърз и задълбочен начин.

Набирането на персонал и придобиването на таланти са сред първите HR задачи, за подобряването на които е използван изкуствен интелект. От обявата за работа до изпращането на оферти за работа, AI значително намалява времето, прекарано в набиране на нови служители, чрез автоматизиране на ръчни задачи. С помощта на AI могат да се генерират и персонализирани поредици от съобщения и комуникации за всеки кандидат.

AI може да се използва за проследяване и анализиране на процентите на реализация, което позволява на специалистите по подбор на персонал и мениджърите по наемане да идентифицират и усъвършенстват своите най-успешни стратегии за популяризиране.

AI може да разработи и автоматизира методи за въвеждане на новите служители в задълженията им, да проверява документите им, да проведе въвеждащо обучение. Това гарантира, че в нито една част от процеса служителите няма да бъдат оставени да "висят". Това освобождава персонала по човешки ресурси да се съсредоточи върху по-сложни задачи.

AI може също така да помогне за персонализиране на процеса на адаптиране чрез анализиране на данни за всеки служител, като например техните умения и предпочитания, и прецизиране на обучението.

Технологията е приложима и при мониторинга на служителите, идентифициране на проблемните места в производителността им и активността им онлайн. Софтуерът изпраща известия и сигнали, когато открие аномалии или нарушения на фирмената политика. Той може да анализира данни на служителите, като имейли, чатове и работни модели, за да открие признаци на прегаряне, неангажираност или дори неправилно поведение. Тази ценна информация може да помогне на екипите по човешки ресурси да се справят с проблемите, преди те да станат по-значими.

Повишаването и кариерното развитие на служителите също се улеснява чрез използване на AI инструменти за намиране на таланти от организацията.

Как изкуственият интелект е от полза за отделите по човешки ресурси

Въпреки че промяната може да бъде плашеща, инструментите за изкуствен интелект предлагат няколко ключови предимства за отделите по човешки ресурси, като рационализират работните им процеси и поддържат вземането на решения.

AI може да автоматизира повтарящи се и отнемащи време задачи, така че специалистите по човешки ресурси да могат да се съсредоточат върху създаването на стратегии, т.е. подобрява ефективността. Освен това AI също така подобрява вземането на решения с ценни прозрения и прогнозни анализи.

AI дава възможност за събиране и анализ на данни, като елиминира пристрастията и догадките. Това подобрява вземането на решения за наемане на кандидати.

Софтуерът, задвижван от AI, може да анализира големи количества данни, за да идентифицира модели и тенденции и да предложи рентабилни решения. Така системите премахват неефективните канали за наемане и спестяват разходи.

Според глобално проучване на McKinsey 27 процента от респондентите в отдели за човешки ресурси казват, че приемането на AI е довело до намаляване на разходите с по-малко от 10 процента, докато 23 процента съобщават за средно увеличение на приходите от 6 процента до 10 процента. Областите на човешките ресурси, включени в това проучване, са управление на представянето и организационен дизайн, разгръщане на работната сила и оптимизиране управлението на таланти.

Съображения при приемане на AI инструменти в HR отделите

Не бива да се забравя, че AI има ограничения. Harvard Business School например установява в проучване, че 88 процента от ръководителите човешки ресурси са научили, че техните инструменти отхвърлят квалифицирани кандидати. Длъжностните характеристики имат твърде много квалификации и създават дълъг списък от изисквания за алгоритмите, които да се проверяват в автобиографиите. В резултат на това някои алгоритми отхвърлят квалифицирани кандидати, на които може да им липсват несъществени умения.

Изкуственият интелект сам по себе си не може да даде пълна картина на ситуацията. Специалистите по човешки ресурси трябва да се потопят по-дълбоко в причините зад данните, за да разберат правилно и интерпретират резултатите.

С нарастващия брой организации, които използват AI за съхраняване на бизнес информация, сигурността на данните сега е критична повече от всякога. HR трябва да може да увери служителите, че тяхната лична информация е защитена.

Трябва също така да се внимава с инструментите, които "вършат всичко". Може да е изкушаващо да закупите всеобхватен, базиран на AI софтуер, който "прави всичко". Управлението на човешките ресурси обаче трябва да има здравословен скептицизъм към инструментите, които се хвалят, че правят всичко по-добре.

Ако изкуственият интелект разполага с достатъчно данни и работи в реално време, той е винаги актуален и може да предостави наистина ценна информация. Няма съмнение, че AI оказва огромно влияние върху човешките ресурси. От автоматизиране на рутинни задачи до предоставяне на богата на данни информация за по-обективно вземане на решения, AI продължава да подобрява начина, по който компаниите привличат, развиват и задържат таланти.

Все пак е важно специалистите по човешки ресурси да осъзнаят, че изкуственият интелект не трябва да замества човешкото отношение. Компаниите трябва да могат да постигнат баланс между технологията и човешката намеса, за да извлекат най-големи ползи от нея.

Защо е ценна работодателската марка, как да изградите и отправите посланията си на работодател към правилната аудитория и как да разказвате успешно историите, част от работодателския бранд - за всичко това ще говорим на Employer Branding Forum! Вижте повече за събитието ТУК!

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.