Как изграждането на култура, ориентирана към служителите, ще подкрепи бизнеса ви

Как изграждането на култура, ориентирана към служителите, ще подкрепи бизнеса ви

Компаниите с култура, ориентирана към служителите, имат служители, които се гордеят с бизнеса и се чувстват ценени и насърчавани.

Много служители съобщават, че се чувстват неангажирани по време на работа. Те може да са фокусирани само върху заплатата и дори да не е обнадеждаваща новина, наистина ли е толкова трудно да се направи промяна?

Ако погледнете голямо предприятие с изградена бюрократична система от старата школа, бихте ли очаквали мнозинството от служителите да бъдат доволни от позицията си? Дори някои от по-добре представящите се служители могат да бъдат неангажирани на работа; може да страдат от прегаряне и да търсят друга работа, пише онлайн изданието business.bg.

Какво определя културата, ориентирана към служителите?

Културата, насочена към служителите, е среда, в която идеи, творчество, свободно протичаща комуникация и иновации се насърчават в цялата организация. Служителите във компания с култура, ориентирана към служителите, се чувстват сигурни, като правят предложения и организират структура в подкрепа на производителността им.

Тези служители имат връзка със своя екип и организация, както и силно, сигурно чувство за идентичност на работното място. Те имат дял в бизнеса и се гордеят с него. Това е така, защото както предизвикателствата, така и идеите се приемат положително, което позволява на служителите да се чувстват ценени, уважавани и да имат възможност за растеж в компанията.

Култура, ориентирана към служителите, и решението за неангажираност

Тъй като сме в ера, в която представянето на служителите може да бъде измерено и подобрено, отделите за човешки ресурси използват най-добрите софтуерни платформи за човешки ресурси, които предоставят анализ на хората, за да ангажират най-добрите си служители.

Това преоткриване на отделите за човешки ресурси не означава да се отървем веднага от слабо работещите или недоволните служители, а да търсим начини да ги ангажираме. За това следвайте данни за три показателя: текущи темпове на оборот, общо ниво на ангажираност, растеж на позициите.

Много компании разбират ползите от страхотната фирмена култура, какво носи тя в офиса и как се отразява на щастието на служителите. Начинът за създаване на офис, ориентиран към служителите, е просто определяне на слабостите, справяне с тях и намиране на решения. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, поради което е полезно да дадете на служителите си глас по време на етапа на анализ. Ролите на ръководството и човешките ресурси по време на етапа на установяване на факти са да управляват инициативата и да отговарят на всякакви искания.

Това напълно противоречи на обичайния подход "мениджмънтът винаги е правилен" и може да звучи радикално, но компаниите, насърчаващи този вид творческа автономия, са тези, които се считат за прогресивни и мислещи напред.

Предимства на културата, ориентирана към служителите

Служителите са гръбнакът на бизнеса, така че насърчаването на положителен работен опит е от решаващо значение за растежа на вашата компания. Културата, ориентирана към служителите, ви позволява да давате повече на служителите си без да рискувате значителни разходи за компанията. Изграждането на план, който е проектиран с оглед интересите на вашите служители, може не само да ви спести пари, но и да увеличи печалбите ви.

Фирмената култура, ориентирана към служителите, може да увеличи производителността. Просто казано, щастието създава производителност; когато вашите служители са доволни, те обръщат внимание на техния принос в работата и инвестират повече в нея. Когато вашите служители са щастливи и доволни, това се проявява в тяхното ниво на производителност.

Разбирането на силните и слабите страни на вашите служители ви позволява да ги разпределите за изпълнение на задачи, за които са по-подходящи, което в крайна сметка подобрява приятелството и ефективността в екипа.

Културата, ориентирана към служителите, означава и повече ползи за служителите, което привлича най-добрите таланти на пазара на труда. Дори компании, които предлагат по-малко заплащане, но насърчават идеите, предложенията и предизвикателствата на служителите, могат да привлекат служители, които е по-вероятно да останат лоялни към бизнеса и да вложат 100% в работата си, защото се чувстват добре и на място.

Културата, ориентирана към служителите, подобрява взаимодействията с клиентите. Ако вашият бизнес има клиенти, е по-вероятно служителите ви да покажат удоволствието и ангажираността, които изпитват, когато се занимават с тях.

Как да създадем работно място, ориентирано към служителите

След като измерите общото ниво на ангажираност, трябва да създадете план за действие, за да създадете работна среда, ориентирана към служителите.

Анализирайте настоящата фирмена култура. Вашият анализ ще разкрие общи модели и проблеми в един или много отдели. След като успеете да идентифицирате тези отдели и често срещаните оплаквания на служителите относно или в рамките на тези отдели, измислете стратегия.

Има различни начини да определите текущата култура във вашата компания и след това да разберете какво трябва да се промени. Анонимното проучване сред вашите служители е отличен начин да научите какво се нуждае от подобрение, но ако няма доверие между служителите и работодателя, хората може да се колебаят да дадат честни отговори. Насърчете честността, като накарате вашия HR отдел да прегледа отговорите на анкетата, а не по-високо ниво в компанията.

Вземете решения, базирани на данни. Понякога дори не се нуждаете от инструмент или кутия за предложения, за да знаете, че има очевидни недостатъци на работното място. Независимо дали става дума за процес, работен процес или проект, който може да бъде подобрен, анализирайте най-добрите практики в други организации и вижте дали са подходящи за вашата. Създаването на работно място, ориентирано към служителите, не трябва да е сложно; обаче трябва да се основава на наблюдения, базирани на данни.

Една компания може да се подобри, като просто слуша, предприема действия и позволява на служителите си да бъдат себе си. Нещо толкова просто, като предоставянето на автономия на служителите да вземат свои собствени решения и да измислят свои собствени проекти, може да измине дълъг път. Кой знае какви работни процеси и уникални концепции могат да донесат служителите на масата, ако им се даде повече автономия.

Не всички промени могат да бъдат направени наведнъж. Започнете с най-належащите проблеми и работете за задълбочаването на промените. Фирмената култура отнема години, за да се развие, за да я промените, ще ви трябва време.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.