Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 23, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Общините продължават да намаляват просрочените си задължения

Общините продължават да намаляват просрочените си задължения
Miglena Ivanova

Общините продължават да подобряват бюджетите си. Увеличават се общините, които намаляват просрочените си задължения към бюджета, повече местни администрации са успели да увеличат и приходите, показват данните на Министерството на финансите за второто тримесечие на годината.

Общи 123 общини приключват периода април-юни без просрочени задължения в бюджета. Още 105 общини пък са намалили просрочените си дългове с общо 36,6 млн. лева.

Други 56 общини увеличават просрочените си дългове.

Общо 70 общини са успели да съберат повече приходи спрямо разходите им. За сравнение, през миналата година на плюс са били 26 общини.

Просрочените задължения на общините към 30 юни са в размер на 160,3 млн. лева, в т.ч. по бюджета на общините 149,5 млн. лева.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30 юни възлизат на 1,231 млрд. лева, като в тях влизат 555,5 млн. лева вътрешен (45,1%) и 675,5 млн. лева външен дълг. Повече от половината от дълго се формира от дълга на Столичната община.

Планове за финансово оздравяване изпълняват шест общини – Перник, Белово, Тетевен, Септември, Велинград и Сливен.

Тагове

Добави коментар