Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | February 22, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Експерти: Расте търсенето на логистични и индустриални площи у нас

Експерти: Расте търсенето на логистични и индустриални площи у нас
Petya Dimitrova

Между 30 и 50 хил. кв.м. логистични и индустриални площи са излезли на пазара в София за последните 4-5 години, като наемните цени за столицата са между 4-4,5 евро на кв. м. В същото време основен двигател на сектора е автомобилният бранш. Това съобщи Владимир Гюрджиев, партньор и ръководител на отдел „Индустриални и Логистични площи“ във Forton, по време на форума My Success Logistic & Transport – тенденции, иновации и добри практики, проведен на 21 юни в София.

Ръстът на пазара е плавен, като за 2018 г. се предвижда да бъдат завършени 164 хил. кв. м. – от тях 45 хил. кв. м. са спекулативни. Като цяло под 2% са свободните площи у нас, а пазарът на индустриални имоти като цяло е доминиран основно от български дивелопъри, уточни Владимир Гюрджиев.

По-значителните сделки, реализирани миналата година, са Евро 07 с наем на 6400 кв.м площи, Карго партнър също със 6400 кв. м., Орбико с наем на 10 600 кв.м., Лагер Макс Спедицио с наем на 13 300 кв.м. и други.

По думите на Златомира Александрова, директор „Маркетинг“ в БГ СКЛАД, у нас се наблюдава п­­­­овишение на търсенето на складове клас А, както и на малки складове, тип сторидж. 75% пазара на индустриални имоти е съсредоточен в София и Пловдив, следвани от Варна, Бургас и Русе.

Като цяло сектор „Логистика“ в България регистрира 3,5% ръст за първото тримесечие на 2018 г. в сравнение с последното тримесечие на на миналата. Статистиката на Българска агенция за инвестиции сочи още увеличение на средната работна заплата за сектора, както и нараснала конкуренция. Според Маджиде Ахмедова, зам.-изпълнителен директор на БАИ, ключови предимства на страната ни като инвестиционна дестинация са спокойният политически климат, географското положение и ниските данъци, както и ценовите предимства за изграждане на нови обекти и наемането на площи.

Технологии в помощ на транспорта и логистиката

CRM система, вертикални решения за проследяване на транспорта, GPS проследяване и ERP системи са основните софтуерни решения, без които не транспортният бизнес не би могъл да функционира успешно. Според ескпертите от транспортната компания ПИМК обаче подобни решения за управление на бизнеса трябва да са съобразени с особеностите на транспортния бизнес, след които са местоположението на офисите, обмяната на данни между различните софтуери и големия обем на данни, с който разполагат компаниите от сектора. Възможностите за избор на платформи за реализиране на решенията за управление на бизнеса включват SaaS, IaaS, колокация и частен облак.

Друга технология с голям потенциал за сектора е Интернет на нещата (ИоТ), която може да бъде използвана като метод за оптимизация. „ИоТ доставя по-богата и детайлна оперативна информация за бизнеса, което помага да се оптимизират бизнес процесите в компанията“, коментира Иван Такев, CIO, Гопет Транс.

По данни на анализаторската компания IDC, ¼ от инвестициите в ИоТ за следващите 4-5 години ще бъдат в транспортния и логистичен бизнес, като се очаква тези инвестиции да бъдат около 50 млрд. евро до 2020 г. Повечето от тези средства ще бъдат заделени за свързани автомобили и проследявате, както и fleet management системи.

Внедряването на Vendor Managed Inventory (Warehouse) система за логистиката в бизнеса и производствения сектор от своя страна води до намаляване или елиминиране на стоковите аномалии (OOS/OS), оптимизация на складовите запаси и подобряване на продуктовия микс. Другите ползи включват подобрено планиране, получаване на детайлен поглед върху пазара, подобряване на бизнес взаимоотношенията, ускоряване на комуникацията и не на последно място – намаляване на административните разходи.

Според Добрин Маринов, независим експерт, както при всички ИТ проекти внедряването на такава система трябва да е добре подготвено и да е изградена стратегия за имплементация, която да доведе до успешно заършване на проекта. Това на практика означава пряка ангажираност на топ мениджмънта на всички участници в изграждането на системата, включване на експерти в областта на логистиката и планирането и  наличие на внедрени и работещи високоефективни ИТ решения – ERP, BI, CRM, WMS, TMS. „Ако нямате ефективни ИТ системи, и проектът ви няма да е много ефективен“, коментира Добрин Маринов. Към факторите за успешно внедряване той определи също така вниманието към детайла, пряката и постоянна ангажираност и високото ниво на автоматизирани комуникации, т.е. EDI.

Успешен бизнес казус за такова внедряване показа по време на форума Добрин Маринов. Резултатите от внедряването в малка българска производствена компания с персонал около 50 човека, извършваща дейност по внос на суровини за производство, показват редуциране на стоковите аномалии с 92%, баланс и подобряване на стоковия микс с 48%, редуциране на транспортните разходи с 4 на сто, редуциране на административните разходите с 8% и като цяло повишаване на печалбата с 12 на сто.

Електрическият транспорт: ползи и предимства

Електрическият двигател е много по-ефективен от двигателя с вътрешно горене, разходите за енергия са много по-малки при електрическия транспорт и съответно енергийната ефективност при тези автомобили е много по-голяма. Тези факти правят електрическият транспорт изключително актуален за логистичния и транспортния бизнес, коментира Kaмен Василев, член на Изпълнителния борд на Българска Асоциация Електрически Превозни Средства /БАЕПС/. Разходите за поддръжка също са по-ниски, което води до постигане на по-ниска цена на използване (Total Cost of Ownership). Важен фактор за тази тенденция е и нарастващата информираност и чувствителност към замърсяването на въздуха в градовете. В Западна Европа редица градове вече имат регламенти в тази област, които активно се спазват, уточни  Kaмен Василев.

Сред другите фактори в полза на електрическия транспорт е на практика безшумното движение и не на последно място – постоянният спад в цената и подобряване на енергийната плътност на акумулаторите.

Според статистическите данни националният автопарк на страната ни включва 3,6 милиона превозни средства, 88 на сто от които са над 10-годишни, а 41% – над 20-годишни. Електрическите автомобили са: 600 (965 Tesla), около 700 регистрирани дву-, три- и четириколки, 3 автобуса (за сравнение 1% от новите продажби е делът в САЩ и Европа). Хибридите у нас са 4700 автомобила, много малко от тях PHEV, а зарядните станции са около 120 точки, от които 20 са DC.

Официален партньор на форума е MRent, партньори са TEAM VISION, IBCS Bulgaria, Baristo, TimoCom,  PrimeLine Consultants, изворна вод Балдаран. Събититието се реализира с подкрепата на Eventspro.bg и НСБС.

Добави коментар