Индустриалните центрове на България привличат най-много чужди инвестиции, според анализ

Индустриалните центрове на България привличат най-много чужди инвестиции, според анализ

Автор: Адриан Николов, Институт по пазарна икономика

Бързото възстановяване на регионалните икономики след периода на локдауните и високата несигурност е подкрепен и от повишаване на равнищата нa чуждестранни инвестиции в 265-те общини на страната.

В настоящия текст разглеждаме разпределението на чуждестранните инвестиции с натрупване към края на годината за 2022 г. Важно е да се отбележи, че тези данни представят пълния обем на чуждите инвестиции с натрупване към края на годината, а не само инвестиционните потоци през конкретната година.

Към края на 2022 г. общата стойност на натрупаните чуждестранни инвестиции в страната достига 29,4 милиарда евро, или с приблизително 1,3 милиарда повече в сравнение с предходната година. Възстановяването след ковид-кризата и бързият икономически растеж след нея носят със себе си нарастване, сравнимо с това от предкризинсния период.

Столична община привлича почти половината чужди инвестиции през 2022 г.

Очаквано, предвид размера и развитието на местната икономика, почти половината - 14,9 милиарда евро до края на 2022 г. - от чуждестранните инвестиции са реализирани в Столична община. Заради доминиращата роля на услугите в столичната икономика делът на инвестициите в индустрията е относително малък, а основен магнит на чужди капитали през последните години са отрасли като информационно-комуникационните технологии, аутсорсингът и търговията.

На второ място по размер на чуждестранните инвестиции се нарежда Бургас с 1,8 милиарда евро. Следва Пловдив с 1,4 милиарда евро, а индустриалният център Девня със 787 милиона евро вече догонва Варна, която достига 836 милиона евро. Сред общините с най-голямо присъствие на чуждестранни капитали са логистичният лидер Елин Пелин с 490 млн. евро и енергийният център Гълъбово с 429 милиона евро.

Прави впечатление и обстоятелството, че сред водещите общини се нареждат и относително малки по население, но със силна индустрия - например община Севлиево привлича 325 милиона евро, Божурище - 310 милиона евро, Ботевград - 288 милиона евро.

В 28 общини натрупаният обем на ПЧИ е бил над 100 милиона евро, като техният брой се е удвоил в рамките на година, спрямо 14 през 2021 г. В 161 общини ПЧИ са или близко до нулата, или данните са конфиденциални, или изобщо няма такива.

Важно е да отбележим, че в групата със "скрити" данни влизат общини, които със сигурност биха се наредили на челните места на класацията - например тези в Средногорието, но тъй като в тях доминира един голям инвеститор, данните не подлежат на публикуване.

Разпределение на чуждестранните инвестиции на човек от населението

Разпределението на чуждестранните инвестиции на човек от населението дава представа за относителната роля на чуждите капитали в местните икономики. Традиционен лидер по този показател е Девня със 110 хиляди евро средно на човек, следвана от Гълъбово с 40 хиляди евро на човек от населението.

В топ 5 вече се нареждат и общини от периферията на София, като в Божурище стойността на реализираните инвестиции достига 33 хиляди евро на човек, в Елин Пелин -21 хиляди евро, а 16 хиляди са те в Каварна.

Сред областните центрове единствено София (11,7 хиляди евро/човек) и Бургас (9,2 хиляди евро/човек) се класират в челната десетка. На картата се оформят и големи територии, в които чуждестранни инвестиции практически липсват - големи части от Северна България, особено край река Дунав, по границата със Сърбия, както и в планинските райони.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.