Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 13, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Плащаме повече за облекло, транспорт и режийни разходи през април

Плащаме повече за облекло, транспорт и режийни разходи през април
Мария Черешева

Потребителските цени са нараснали с 0.2% през април 2012 г. спрямо март, като инфлацията от началото на годината  (април 2012 г. спрямо декември 2011 г.) е 1.6%. На годишна база спрямо същия месец на 2011 г. ръстът на потребителските цени възлиза на 1.7%, а средногодишната инфлация, измерена за периода май 2011 г. – април 2012 г. спрямо периода май 2010 г. – април 2011 г. е 3.2%. Това показват последните данни на Националния статистически институт НСИ.

От статистиката става ясно, че през април българските потребители са плащали повече за облекло и обувки, наеми,ремонти и режийни разходи (газ, електроенергия, вода) и транспорт, като нарастването на цените на в трите групи стоки и услуги е съответно 4.2%, 0.8% и 0.9%. Леко са се завишили и разходите ни за здравеопазване и образование (с 0.1%), докато по-малко сме плащали за развлечения (с  1.6%), хранителни и безалкохолни напитки и цигари и тютюневи изделия (с 0.1%), обзавеждане (с 0.4%). Слабо занижение на потребителските цени е отчетено и при хотелиерските и ресторантьорските услуги, докато при съобщенията равнищата на цените си остават същите, като през предходния месец.

Според хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ), по който се измерва равнището на инфлацията в ЕС,  увеличението на цените през април също е 0.2%, инфлацията от началото на годината е 1.3%, а годишната – 2.6%.

 

Добави коментар