Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 18, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Бонус точки за зелени проекти ще се дават по мярката за преработка и маркетинг на земеделска продукция

Бонус точки за зелени проекти ще се дават по мярката за преработка и маркетинг на земеделска продукция
ENTERPRISE

По 30 точки при оценката на проекти по подмярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделска продукция” ще получават предприятия, ако преработват над 75% суровина в секторите животновъдство, плодове и зеленчуци.  Това реши Комитетът за наблюдение на програмата за развитие на селските райони 2015-2020 г. на последното си заседание, в рамките на което одобри критериите за оценка на проектите по предстоящия прием.

Приемът се очаква да започне през ноември 2015 г., като бюджетът ще бъде в рамките на 100 млн. евро

„По този начин Министерство на земеделието и храните продължава подкрепата си за чувствителните сектори в българското земеделие чрез ПРСР”, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, цитиран от пресслужбата на земеделското министерство. По думите му,  сред ефектите, които ще бъдат търсени от реализацията на проектите, са увеличаването на заетостта и подобряване на енергийната ефективност. За тези приоритети ще бъдат давани допълнителни точки.

Комитетът за наблюдение гласува и промяна на мярка „Агроекология и климат”, която включва дейност за отглеждане на медоносни растения за осигуряване на паша на пчелите.  Той обясни, че земеделските стопани, които искат да се възползват от тази промяна, ще трябва да имат договор с пчелари, които са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните или имат собствени кошери. „Чрез гласуването на Комитета ще бъде започната процедурата за нотификация на ПРСР 2014 – 2020 г., като амбицията е новата мярка да започне да се прилага от следващата кампания за директни плащания през 2016 г.”, коментира още зам.-министърът.

Членовете на комитета за наблюдение приеха и включването на сектор „Животновъдство” като допустим за подпомагане по Тематичната подпрограма за малки стопанства по мерките за инвестиции в земеделските стопанства и за преработка/маркетинг на земеделска продукция.

Добави коментар