До 15 февруари се приемат заявления по две интервенции в лозаро-винарския сектор

До 15 февруари се приемат заявления по две интервенции в лозаро-винарския сектор

От 15 януари до 15 февруари 2024 г. е отворен приема по интервенциите "Инвестиции в лозаро-винарския сектор" и "Инвестиции в екологични съоръжения" в лозаро-винарския сектор, съгласно чл.5, ал.2 от Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.

За първи път в лозаро-винарския сектор са допустими инвестиции в екологични съоръжения, съобщават от Държавен фонд "Земеделие".

Със Заповед № РД09-1230/01.12.2023 г. на Министъра на земеделието и храните са определени бюджетите по двете интервенции "Инвестиции в лозаро-винарския сектор" и "Инвестиции в екологични съоръжения".

Общият бюджет по интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор" от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) за периода 2024 - 2026 г. възлиза на 49 256 897.32 лв. 

Общият бюджет по интервенция "Инвестиции в екологични съоръжения" от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) за периода 2024 - 2026 г. е в размер на 12 137 236.17 лв.

Кандидатите по интервенциите в лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ) на Държавен фонд "Земеделие" с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Повече за тенденциите в земеделието, плановете за стратегическо развитие на сектора и технологичните възможности можете да научите, ако посетите Земеделски форум "Фермата: Агроиновации и тенденции", организиран от сп. Enterprise. Форумът ще се проведе на 21 февруари 2024 г. в Международен панаир Пловдив като част от съпътстващата програма на изложението за селското стопанство АГРА 2024. Повече за конференцията и възможностите за регистрация за участие можете да видите на сайта ѝ: https://forumfermata.enterprise.bg/

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.