Топ 3 тенденции за API икономиката за растеж на бизнеса през 2023 г.

Топ 3 тенденции за API икономиката за растеж на бизнеса през 2023 г.

Интерфейсите за програмиране на приложения (API) са като артериите и вените на интернет, през чиито мрежи тече непрекъснат поток от информация. Тяхната бизнес стойност е това, което ги прави жизненоважен фактор за растежа.

Дигиталната трансформация в индустриите означава, че по-голямата част от първоначалните взаимодействия, които клиентът има с бизнеса, ще бъдат на първо място цифрови. В резултат на това API са основна инвестиционна област, пише finextra.com.

Gartner прогнозира, че до 2025 г. 80% от B2B продажбените взаимодействия между доставчици и купувачи ще се случват онлайн. Така че фирмите могат да увеличат максимално инвестициите си в дигитални стратегии чрез оптимизиране на тяхното управление на API, за да предотвратят смущения за потребителите и да извлекат максимална полза от своите кибер екосистеми.

Автоматизираното документиране и пълната откриваемост ще бъдат основни за осигуряване на високи нива на зрялост на API. Зрелостта е ценна в API екосистемите, тъй като позволява на вътрешните екипи да си сътрудничат и да използват ефективно съществуващите API. Така се формира ключов стълб в архитектурите, предназначени да предлагат микроуслуги и да позволят на бизнеса да се мащабира лесно и с темпове, които го държат пред конкуренцията.

Ето кои ще са трите водещи тенденции в API за растеж на бизнеса през 2023 г.

Откриваемост

Откриването е от съществено значение за успеха на вашата API програма, като документацията и автоматизацията имат ключова роля за това. Въпреки че има голям фокус върху иновациите в индустриите, за да се предложи по-добро клиентско и потребителско изживяване (UX) чрез API, тези процъфтяващи екосистеми могат да създадат нов набор от предизвикателства за сигурността, съответствието и управлението, ако не работят ефективно.

Ако даден бизнес има работещи 2500 API, но може да открие и наблюдава само 2150 от тях, това оставя 350 API ненаблюдаеми и уязвими на заплахи.

Независимо дали търсите какво може да се използва вътрешно, или отваряте вашите API за трети страни, фирмите трябва да направят равносметка на това, което имат, за да участват в икономиката на API. Този тип вътрешно дигитално пролетно почистване изисква предприятията да изяснят колко точно API имат, какви услуги обхващат, къде са разположени, кой и в каква степен ги консумира, как се използват, както и наистина ли има нужда от няколко версии на един и същи процес.

Когато вашето API портфолио е напълно документирано и откриваемо, за екипите, особено глобалните, е много по-лесно да си сътрудничат. Вместо да харчите време и пари за изграждане от нулата, вътрешното споделяне на API означава, че екипите могат да използват съществуващите API за свои собствени иновации.

Едно от най-големите предизвикателства пред изграждането на здравословна API икономика, която изпълнява целите си за подобрен UX, е, че никоя компания не разполага с неограничени ресурси от време и пари. Ограниченията, в допълнение към наличността на разработчиците, ограничават възможностите за приемане на бизнес изискванията и превръщането им в осезаем продукт, който можете да поставите в ръцете на хората.

Разпознаването на неефективността във вашите системи ще ви помогне да определите не само къде могат да бъдат спестени разходи, но и къде UX може да бъде подобрен, така че да привлечете и задържите повече клиенти.

Микроуслуги

Микроуслугите са съществуваща тенденция, която ще продължи и през 2023 г. Разбиването на услугите на техните компоненти позволява на бизнеса да възстановява и мащабира отделни части от своите API екосистеми, вместо да преработва цялата система.

Микроуслугите са промяна на парадигмата в изгражданите API екосистеми. Финансовите технологии (fintech) в банкирането са един пример, при който API микроуслугите позволяват цифрова трансформация с бърза скорост. С API финтехът позволява на банките да реагират по-бързо и по-точно на нуждите на потребителите чрез онлайн услуги.

Микроуслугите, може би, са по-малко тенденция сами по себе си, а по-скоро движението на API, което позволява други тенденции да се случват. Както подсказва името, те са насочени конкретно към отделни задачи, а не към множество функции. Това създава възможност за по-пъргави и гъвкави услуги, които могат да бъдат интегрирани, мащабирани или "пенсионирани" лесно, ако е необходимо - всичко това без прекъсване на UX.

Резултатът от този тип локализиран подход към приложните програмни интерфейси и дигиталната стратегия помага за по-бързото превръщане на идеите в продукти, съкращава времето им за излизане на пазара и ускорява растежа на бизнеса.

Зрялост

Има четири етапа на зрялост на програмата на API, при които API се превръщат в агенти за достъп до интеграция, след това в агенти на изработване на опит и накрая трансформация.

Нивото на зрялост на API програмата на даден бизнес ще зависи от собствената му еволюция и може да бъде ускорено с цялостно управление на API. Данните за управление на жизнения цикъл на API могат да се използват, за да се определи зрелостта на вашата API програма и да се създадат показатели за това колко време им отнема да работят и да се коригират, ако нещо се повреди.

API екосистемите трябва да определят дали отговарят на условията в рамките на конкретни параметри на управление, като например притежаване на собствен каталог, сигурен контрол на достъп и обща схема, с автоматизация на място, за да оценява редовно и правилно нивото на зрялост на тяхната програма.

Тези показатели са полезни за създаване на индекс на зрялост на вашата API екосистема, за да се гарантира, че ключовите показатели за ефективност (KPI) са изпълнени.

Извличането на индекс на зрялост на вашите API и инсталирането на пълно управление на жизнения цикъл във вашата екосистема на API променя играта за предприятията. Индексирането създава ясен преглед на това какви API се използват, кои от тях трябва да бъдат оттеглени и къде трябва да се съсредоточат ресурсите за разработка.

Управлението на жизнения цикъл на API чрез специална платформа дава на бизнеса сигурен достъп до информация за данните. С наличните анализи бизнесът може да увеличи максимално своите инвестиции и да осигури високо ниво на зрялост за своите API програми.

Когато фирмите имат по-високи нива на зрялост на API екосистемата и сигурно автоматизирани стратегии за управление на API, те подхранват растежа с по-добра откриваемост, съответствие и документация. След това съществуващите API могат да бъдат използвани повторно, което спестява време и разходи за екипите.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.