Как облакът променя индустриите (II част)

Как облакът променя индустриите (II част)

Предвижда се глобалната индустрия за облачни изчисления да нарасне с 16,3% от 445,3 милиарда щатски долара през 2021 г. до 947,3 милиарда щатски долара през 2026 г., което показва масовото възприемане на облака от стартиращите фирми, през еднорозите, до корпоративните гиганти.

Бизнес предприятията използват облачна инфраструктура за задоволяване на различните си нужди и преоткриване на бизнес процеси, за да се съобразят ефективно с настоящите пазарни тенденции. Това явление е натрупало много предимства като мащабируемост, анализ на данни и ефективност, пише Business2community.com.

Медията обобщава как облакът влияе върху различните индустрии.

Първа част на материала четете тук!

Здравеопазване

Здравеопазването е един от секторите, които отдавна се противопоставят на въвеждането на облачна инфраструктура поради опасения за сигурността. Все пак и здравни институции постепенно преминават към облака заради ползите и за пациентите, и за лекарите в контекста на разходите, поверителността на данните и подобрените резултати за пациентите.

С появата на пандемията приемането на телездраве и телемедицина се разрасна, което води до засилено дистанционно наблюдение на здравните параметри на пациентите и медицинските устройства.

Това поражда нови опасения за сигурността на данните и спазването на здравните разпоредби, но облакът има стабилен механизъм за защита на данните в здравеопазването в тези случаи на отдалечени консултации. Доставчиците на здравни услуги ще имат достъп до решения за съхранение на данни, които защитават по подходящ начин чувствителната информация за пациентите.

Въздействието на облачните изчисления в здравеопазването е значително, пазарът се очаква да достигне 64,6 милиарда долара до 2026 г. В момента близо 83% от сектора на здравеопазването в САЩ използва облачни изчисления. Нарастването на внедряването се дължи на ниските разходи за поддръжка, бързото внедряване и ограничените човешки ресурси.

Въпреки че има много предимства, предоставени от облачната технология, тя има и някои недостатъци. 93% от облачните услуги, използвани в здравеопазването, са изложени на среден до висок риск. Някои от потенциалните заплахи са продажба на пароли и неоткрити вътрешни пропуски.

Образование

Използването на облачни изчисления в образователния сектор доведе до впечатляващ напредък. Стойността на пазара се очаква да достигне 25,36 милиарда долара през 2021 г. Очаква се растежът на облака във висшето образование да се ускори до 25,4% до 2027 г.

Образованието стана по-лесно достъпно благодарение на облака, особено с непредвидената пандемия, която принуди образователните институции да въведат дистанционното обучение. Учителите могат да планират по-добре уроците си и да използват иновативни инструменти за преподаване, за да помогнат на учениците да разберат по-добре концепциите. Учениците също могат да си сътрудничат и да споделят бележки със своите съученици.

Студентите вече не трябва да инвестират и да носят множество големи учебници, за да следят своите материали. С облака всички образователни материали могат да се съхраняват като цифрови файлове, които могат да бъдат лесно достъпни, стига да има интернет връзка.

Улесняват се и груповите задачи и проекти както за делегиране, така и за проследяване чрез онлайн инструменти. Това насърчава растежа на междуличностните умения и подобрява решаването на проблеми.

Тъй като конкуренцията в образователния сектор става все по-голяма, институтите използват по-модерни инструменти за обучение, които се поддържат от облака, за да се откроят.

Производствен сектор

Според проучване, проведено от IDC, 66% от световната производствена индустрия използва публични облачни услуги, докато 68% използват частни облаци. През 2017 г. около 25% от системите, използвани в крайното производство, са някаква форма на цифрова технология, включително облачни изчисления.

"Интелигентното производство" доведе до по-високи нива на производителност и оптимизирана ефективност. За предприятия, които нямат капитал да инвестират в обширна ИТ инфраструктура за техния производствен бизнес, облакът предоставят рентабилно решение.

От разработването на продукта до маркетинга на крайния продукт, управлението на продукта и проследяването на складовите наличности - облакът за производствена употреба е проектиран специално да допълни работната сила, заета в индустрията. Облачната технология обединява планирането и производството на продукти с веригата за доставки, за да предостави пълен преглед на бизнес операциите.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.