Как облакът променя индустриите (I част)

Как облакът променя индустриите (I част)

Предвижда се глобалната индустрия за облачни изчисления да нарасне с 16,3% от 445,3 милиарда щатски долара през 2021 г. до 947,3 милиарда щатски долара през 2026 г., което показва масовото възприемане на облака от стартиращите фирми, през еднорозите, до корпоративните гиганти.

Бизнес предприятията използват облачна инфраструктура за задоволяване на различните си нужди и преоткриване на бизнес процеси, за да се съобразят ефективно с настоящите пазарни тенденции. Това явление е натрупало много предимства като мащабируемост, анализ на данни и ефективност, пише Business2community.com.

Медията обобщава как облакът влияе върху различните индустрии.

Финансови услуги

Облакът бързо се очертава като ефективно решение за посрещане на постоянно нарастващите изисквания на сектора на финансовите услуги. Като признават предимствата на облачните изчисления, много традиционни финансови институции, както и стартиращи финтех компании, мигрират към облака, за да предложат по-добро потребителско изживяване, лесна мащабируемост и управление на данни.

Банкови гиганти като JP Morgan и Goldman Sachs преминаха към облачна инфраструктура през последните няколко години.

Едно от основните предизвикателства, пред които са изправени финансовите институции, е нарастващото количество данни, които се генерират и консумират с информация за фактуриране, картови трансакции, борсова търговия, застраховки, отпускане и управление на заеми.

Съхранението и сигурността на тези данни са изключително важни. Облачните изчисления предлагат рентабилно решение за мащабиране на възможностите за съхранение на банката при поискване, без да се компрометира целостта на поверителната информация.

Освен това, облачната инфраструктура помага за рационализиране на операциите и повишаване на ефективността, като въвежда купувачи и продавачи на обща платформа за приложения и повишава скоростта и надеждността. Проучванията съобщават за намаляване на оперативните разходи с 10-20% след миграция към облачна инфраструктура.

Облачната инфраструктура насърчава среда, благоприятна за гъвкави приложения и пазарни продукти, които се разработват за по-кратки периоди, като се съобразяват с динамичните нужди на клиентите и тенденциите на пазара.

Търговия на дребно

Облачните изчисления могат да бъдат от полза за сектора на търговията на дребно по много начини и реформират управлението на инвентара и сигурността на данните.

Първо, инвентаризацията може да бъде на една ръка разстояние в сектора на търговията на дребно с облака, независимо от къде в света имате достъп до него. Той предлага ефективен начин за управление на запасите за големи търговски конгломерати, като предлага важни данни и анализи, данни в реално време и облачна архитектура. Това позволява вземането на по-добри решения, когато става въпрос за бизнес операции и стоки.

Наскоро Walmart изгради една от най-големите някога вътрешни инфраструктури за търговия на дребно в облак от над шест сървъра, за да спечели конкурентно предимство пред своите конкуренти за електронна търговия, да запази доверието на клиентите и да защити целостта на клиентските данни.

Иновативните продукти за търговия на дребно могат да бъдат изградени ефективно, като се обръща внимание на приноса и предпочитанията на клиента.

Облачните изчисления позволяват създаването на гъвкава верига за доставки, захранвана от данни. Тези вериги са чувствителни към грешки и дори малка неточност може да се окаже скъпа и неотменима. Облачните изчисления позволяват на търговците на дребно да се справят с целия работен процес от централна конзола, като свързват всички аспекти и оптимизират управлението на запасите, улавянето на данни в реално време и подобряват прозрачността.

Втора част на материала можете да прочетете тук!

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.