Как науката за данните революционизира здравеопазването

Как науката за данните революционизира здравеопазването

Секторът на здравеопазването е сред най-важните за обществото, особено в светлината на COVID-19, чието разпространение по света все още е сред водещите теми. С непрекъснато увеличаващия се списък от нови заболявания наличието на стабилна здравна система, която е добре подготвена да се справи с предизвикателствата (например следваща пандемия), е по-важно от всякога.

Здравните организации все повече разчитат на технологичния напредък и по-ефективните практики за управление на информацията. Големите данни са една от най-критичните нови технологии, които оказват влияние върху здравната среда.

Има шест начина, по които големите данни и анализите в здравеопазването революционизират здравната индустрия.

Системи за проследяване на здравето

Чрез използване на големи данни и анализ на големи данни практикуващите здравни специалисти могат да следят жизнените показатели и данни на различни пациенти и потребители на услуги. Това доведе до огромна промяна в медицината, с огромни последици върху ефективността на здравеопазването

Системите за проследяване на здравето са едни от най-мощните и сложни инструменти, достъпни за медицинските специалисти. Те позволяват наблюдение на пациентите по начин, който никога досега не е прилаган. Носими устройства се използват от клиницистите за наблюдение на пулса, кръвното налягане и нивата на глюкозата на пациента, наред с други аспекти.

Като имат достъп до всички тези данни и ги управляват ефективно, лекарите могат да предотвратят развитието на сериозно заболяване или усложнение чрез намеса преди то да се прояви.

Спад на разходите за здравеопазване

Здравеопазването е индустрия с големи разходи и много болници се сблъскват с проблеми при управлението на разходите си. Анализът на големи данни подпомага участниците в индустрията да намалят разходите си. Например наблюдението на състоянието на пациентите предотвратява сериозни медицински проблеми, което пести от разходи.

Според две трети от медицинските ръководители се очаква прогнозният анализ да спести 15 процента или повече от разходите на тяхната организация през следващите пет години.

По-добри грижи за високорискови пациенти

Дигитализирането на болничните и пациентските досиета е от голяма полза за по-ефективното идентифициране и лечение на високорискови пациенти. Историческите данни например могат да се използват за откриване на повтарящи се здравословни проблеми и постоянни опасения за здравето на пациента.

Възможностите за това изобретение да революционизира здравеопазването са огромни. Хората ще имат способността да се борят с болести и да лекуват увредени тъкани чрез регенеративна медицина, което им позволява да се лекуват по-бързо. Нарастващият опит ще може да предложи по-добро лечение на пациентите, като същевременно намали броя на повторните болнични посещения.

Подобряване на грижите за пациентите

Големите данни могат да подобрят и лечението на пациентите с поставени диагнози. С инвестиции в информационна система, която позволява на всички компоненти на болницата да комуникират помежду си, досиетата на пациентите могат да станат лесно достъпни от всяко място и по всяко време. Днес медицинската история на пациента е по-лесна за намиране, тъй като всичко е в дигитален облак. Това е огромен скок напред от ерата на хартиените документи.

Ограничаване на човешките грешки

Има безброй примери за неправилно прилагане на лекарства или пропускане на прегледи в резултат на човешки грешки, които са имали фатални последици. Прилагането на големи данни може лесно да помогне за минимизиране на грешките, въпреки че някои човешки грешки са неизбежни, когато служителите работят с огромни количества данни.

Например аптечният софтуер би могъл да идентифицира информация, споделена от няколко медицински експерти, и да маркира всички грешки в рецептите, което позволява на лекарите да спасяват животи.

Подобряване ангажираността на пациентите

Пациентите се чувстват по-свързани със здравната общност, когато разбират по-добре какво се случва и участват активно в своя план за лечение. Пациентите трябва да бъдат включени като част от процеса на вземане на решения относно цялостното им лечение чрез събиране на данни чрез социални медии, онлайн съобщения и взаимодействия.

Освен това използването на Big Data в здравеопазването не се ограничава само до модифициране на съществуващи подходи или планове за лечение; по-скоро това включва приспособяване към промените в индустрията, така че процедурите и изборът на лечение да могат да се актуализират редовно.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.