Пет причини за провал на маркетинговите кампании

Пет причини за провал на маркетинговите кампании

Маркетинговите кампании за електронна търговия живеят някъде между изкуството и науката. Те съчетават творчески елементи - изображения, цветови схеми, текстове и други, с поведенчески анализ и други измервания.

Тъй като дигиталният маркетинг е едновременно креативен и аналитичен, за мнозина може да бъде предизвикателство да го разберат. В резултат на това повечето маркетингови кампании се провалят.

Освен обичайните проблеми, които провалят маркетинговите кампании - липса на видимост, неправилно насочване, лошо качество на съобщенията и т.н., често има по-големи, по-системни проблеми, които стоят в основата на липсата на положителни резултати.

Най-значимият основен проблем е липсата на осведоменост относно проблемите, които могат да доведат до провал. Ако има по-дълбоки проблеми от съобщенията и насочването, но собствениците на бизнесите приписват неуспеха на симптомите вместо на причината, никакви корекции на маркетинговите стратегии за електронна търговия няма да увеличат продажбите, пише business.com.

Преждевременно прекратяване на кампанията

Има десетки продавачи, които смятат, че с всички инструменти, достъпни за търговците, разработването на успешна кампания е лесно - рекламите просто се насочват към правилните хора във Facebook, поставя се едно привлекателно изображение и всичко е готово, продажбите започват да валят.

Това е далеч от реалността на култивирането на кампания, която продава. Много търговци имат нереалистична представа за това какво влиза в изграждането на успешна кампания и резултатите, които се генерират. Те често решават да прекратят кампанията преждевременно, ако не започнат незабавно да виждат желаните резултати, без да дадат шанс на рекламата да сработи.

Този вид краткосрочно мислене често води до неуспешни маркетингови кампании за електронна търговия, тъй като търговците смятат, че влагането на повече време и пари би било неразумно.

Факт е обаче, че на маркетинговите кампании им трябва време. Никой не разполага с точна и работеща формула за постигане на бързи резултати. Трябва да се тестват различни формати и ситуации, за да се разбере кое работи с аудиторията и кое - не.

Лош мърчандайзинг

Също толкова важен, колкото и самата кампания, е мърчандайзингът, който се прилага. Според Shopify мърчандайзингът се определя като процес на популяризиране и продажба на продукти във визуално положителна светлина в опит да се насърчат покупките.

Фактът е, че търговците на дребно трябва да намерят баланс в говоренето за ползите от техните продукти, какво ги отличава от останалите и точното представяне на продукта, което не заблуждава потенциалните купувачи. Основното тук е, че търговците не трябва да обещават прекалено много, което не могат да доставят.

Ако потребителите се разочароват, няма да има никакво значение колко успешна е била маркетинговата кампания. Новината бързо ще се разпространи и обратната реакция ще бъде феноменално негативна.

Въпреки че търговците не винаги имат контрол върху качеството на даден продукт, те имат контрол върху това как артикулът се представя на потребителите. Следователно е изключително важно кампаниите да не преувеличават възможностите на продукта или да дават обещания, които не могат да бъдат изпълнени.

Недостатъчно експериментиране

Тази точка е тясно свързана с първия раздел за преждевременното прекратяване на кампанията. Когато търговците не създадат подходящ бюджет за кампанията, това често води до отказ от експерименти.

В действителност експериментирането е маркетингова необходимост, тъй като търговците трябва да преминат през известен процес на проба и грешка при насочване към правилните потребители, усъвършенстване на правилните съобщения и тестване на отделните компоненти на рекламата, за да видят кое работи. Това е т.нар. А/В тестване.

Без възможност за експериментиране и тестване на различни елементи една кампания е обречена да върви по утъпкан път и да генерира посредствени резултати в най-добрия случай.

Ако на маркетолозите е даден само малък експериментален бюджет и с него не се постигат незабавно отлични резултати, търговците на дребно могат да отпишат преждевременно експеримента като неуспех.

Експериментирането означава, че грешките в дизайна на рекламите ще бъдат поправени. Понякога търговците (и бизнесите в по-широк план) трябва да се провалят, за да открият какво работи - дали PPC реклама, дали маркетинг със съдържание, или пък маркетинг в социалните мрежи.

Ограничено мислене

Понякога провалът на една маркетингова кампания се свежда до начин на мислене. Твърде често търговците на дребно държат на концепция, която се оказва, че не работи.

Когато става въпрос за изграждане на успешна маркетингова кампания, егото трябва да бъде изоставено. В дигиталната ера данните са пътеводната светлина. Подходът, управляван от данни, е необходимост в днешната маркетингова екосистема. Следователно е наложително да се идентифицират най-важните маркетингови показатели за целите на кампанията и общите цели на бизнеса.

Въпросът тук е, че гъвкавостта е ключова за разработването на печеливша маркетингова кампания. Докато една идея може да звучи фантастично на хартия, тя може да не работи толкова добре на практика. Нужно е данните за кампанията да се разгледат обективно и да се изпробват нови подходи.

Нежелание за навлизане в нови територии

Това има две проявления. Първо, търговците пренебрегват иновациите. Вместо да изпробват нови тактики и идеи, те вървят по утъпкания път - от тях или от конкурентите им. Ако се играе само на сигурно, бизнесите ще са винаги втора цигулка след другите брандове.

Второ, търговците не винаги насърчават екипите си да дадат най-доброто от себе си.

Един от най-важните уроци, които търговците трябва да научат, е, че неуспехите не трябва да ги спират, а трябва да се учат от провалите. Неуспехите са идеалната възможност да се установи какво се е объркало и да се променят бъдещи кампании, за да не се допускат същите грешки.

Ако искате да научите повече за развитието на онлайн търговията, новостите в социалната търговия, приложението на изкуствен интелект в сектора и персонализацията - регистрирайте се за eCommerce Summit 2023! Конференцията ще се проведе на 4 октомври. Вижте повече за събитието тук!

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.