Коронавирусът се е превърнал в още една кауза за социално отговорния бизнес

Коронавирусът се е превърнал в още една кауза за социално отговорния бизнес

Коронавирусът не е отменил програмите за корпоративна социална отговорност (КСО) на бизнеса, а се е превърнал в допълнителна кауза. Това става ясно от второто национално проучване за състоянието на корпоративната социална отговорност в България, проведено сред ТОП300 работодатели в страната в края на миналата година.

Проучването беше представено наскоро.

Коронавирусът се определя като най-големият нефинансов риск за компаниите, които категорично поставят общественото здраве и безопасност като най-важен приоритет. Към него те добавят грижата за семействата на служителите, устойчивостта и опазването на околната среда.

Данните показват, че българските дружества прилагат международно признати стандарти за управление на дейностите си по КСО и изготвят нарочни нефинансови отчети за тях. Нещо повече, всяка девета от десет от тях си поставя конкретни КСО цели заедно с корпоративните цели.

Зелените и социалните теми са водещи на глобалната сцена, но според фирмите ще имат ограничено въздействие върху българския частен сектор в следващите 12 месеца. Глобалните цели на ООН и Европейската зелена сделка са разпознаваеми за почти половината участници в изследването, а 58% считат, че чрез устойчивото финансиране инвеститорите влияят директно върху тяхното планиране и бъдещо развитие.

"Корпоративната социална отговорност се превърна в утвърдена норма на поведение за големия бизнес в страната", сподели д-р Марина Стефанова, ръководител на изследователския екип.

КСО обаче се приема професионално основно от големите компании. Те отчитат добавената стойност на КСО за набирането, мотивирането и запазването на техните служители, както и подобряване на цялостната репутация. Бизнес лидерите са важен елемент от предстоящото икономическо възстановяване на тези компании и от тях се очаква не само да работят за повишаване издръжливостта им по време на кризи, но и да свържат основния бизнес с положителното им въздействие върху обществото и околната среда.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.