Колко голям проблем са сайтовете, създадени за реклама?

Колко голям проблем са сайтовете, създадени за реклама?

Създадените за реклама (MFA) уебсайтове, които показват програматик реклами, но им липсва качествено съдържание или ангажираност, представляват само 2% от уникалните уебсайтове, но привличат до 11% от общите разходи за отворени програматик реклами в света.

Това показват данни на Pixalate, събрани през октомври 2023 г. и цитирани от Emarketer.

Колко голям е проблемът със сайтовете, създадени за реклама? Делът на медийните долари, изразходвани за MFA, е спаднал от 15% през септември 2022 г. - януари 2023 г. до 4% между януари 2024 г. и май 2024 г., според Асоциацията на националните рекламодатели (ANA) в САЩ.

Това понижение може да се припише на подобрената прозрачност на Google за купувачите на реклами, обещанието на Yahoo да не публикува реклами на такива сайтове и инструментът на Integral Ad Science, който помага на рекламодателите да избягват тези сайтове.

MFA обаче, според Emarketer, все още е скъп проблем за рекламодателите. Само в САЩ общите разходи за медийна реклама се очаква да достигнат 389,49 милиарда долара тази година, а от тях 156,82 милиарда долара се насочват към програматик рекламата.

Сайтовете, създадени за реклама, комбинират с други форми на несигурност по отношение на разположението на рекламите. Близо 3 от 10 (29%) рекламни долара са отишли ​​за такси за платформа от страна на търсенето и платформа от страна на предлагането, според доклад на ANA от декември 2023 г.

Данни на Stanford и Carnegie Mellon показват още, че 2 от 3 рекламодатели са купили реклами на сайтове, съдържащи дезинформация, в периода 2019-2021 г., без да го съзнават.

Много уебсайтове, които не са създадени само за реклама, имат високо рекламно натоварване, което е непривлекателно за рекламодателите, тъй като обемът на дисплейните реклами може да намали качеството на техните импресии.

Същевременно генеративният изкуствен интелект позволява все по-лесно създаване и поддръжка на сайтове само за реклама. Тези сайтове запълват пазара с лош инвентар.

Рекламодатели, които са фокусирани върху евтини импресии, купуват MFA реклами и получават евтин обхват. Рекламодателите, които купуват рекламни места чрез програматик, нямат пълна представа или контрол върху това къде се поставят рекламите.

Какво трябва да направят рекламодателите, за да избегнат загуби от програматик реклама и разполагане на сайтове, създадени само за реклама? На първо място, не трябва да забравят, че евтините рекламни места не винаги са добри и по-малкото разходи за рекламни разположения сега може да струва повече в дългосрочен план.

Отделно рекламодателите трябва да внимават с фокуса върху краткосрочни показатели, като честота на кликване и импресии. По-голям смисъл има отчитането на по-сложни показатели, като стойността на марката на пример.

Рекламодателите трябва да изискват прозрачност от компаниите за рекламни технологии и издателите относно това къде се поставят рекламите им и как се представят. Работата с медийни мрежи на дребно, които си партнират с висококачествени издатели, се отплаща заради качествените рекламни разположения.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.