Ефективни практики за управление на съдържанието

Ефективни практики за управление на съдържанието

Съдържанието е основното оръжие, с което разполагат SEO специалистите и на което разчитат за постигане на желаните резултати от работата. Ето някои ефективни практики, които са доказани в изграждането на успешна стратегия за съдържание.

Вътрешно налинкване

Тази стъпка от оптимизацията на съдържанието е много важна за правилното разпределение на тежесттa между страниците и допълнително навигиране на потребители към съдържанието на вашия сайт. 

Желателно е да се провери къде имате вътрешно налинкване от една страница на сайта към друга посредством анкорен текст в съдържанието на страницата. След като сте направили проверка и установите къде имате и къде нямате линкове, следва проверка за релевантност между анкорния текст, съдържанието на страницата и страницата, към която пренасочвате потребителите. 

Трябва да запазите фокуса върху темата и да привлечете още потребители, като им предоставите допълнителна информация относно нея или други свързани теми, които биха били интересни за тях. Тази практика е най-успешна за блог статии и информационни търсения от потребителите.

Как да преценим към кои страници да сложим вътрешно налинкване?

-Bounce rate. Можете да използвате Google Analytics, за да откриете кои страници имат висок процент на отпадане и, съответно, да проверите защо това е така. Ако всичко е наред с тях, трябва да откриете подходящи страници, към които да пренасочите потребителите с цел намаляване на процента на отпадане.

-Page authority. С помощта на инструменти за изчисляване на авторитета на страниците можете да разберете кои са с висок и кои с нисък показател на тази стойност. Благодарение на правилното анализиране и разпределение на тяхната тежест вие можете значително да подобрите авторитета си вътрешно, като отново спазвате изискванията за релевантност в съдържанието на страниците. На база на тези анализи можете бързо да намерите нередности във вашия сайт и да предприемете нужните мерки, за да подобрите показателите и да увеличите резултатите.

Форматиране на съдържание

Форматът и структурата на съдържанието на една страница са от изключителна важност за потребителите и за начина, по който те ще реагират на това, което виждат на вашия уебсайт. Тук може да се работи в насока UX, за да се подобри посещаемостта и ангажираността на вашия уебсайт. Необходимо е да приложите успешните практики и да използвате еднакъв стил, формат и структура на съдържанието.

Какви са основните показатели за правилна структура на съдържанието?

-Шрифт и стил на текста: препоръчително е да използвате един и същи стил, за да бъдат всички страници еднакви.

-Структура на страниците: правилното подреждане на елементите на страницата има съществено значение за реакцията на потребителите. Разбира се, много зависи от съдържанието и тематиката на вашия уебсайт, както и какво точно споделяте като информация на вашите клиенти. Главното в структурата е да има H1, H2, H3 тагове и да се спазва тяхната последователност. Чрез изграждането на правилна структура помагате освен на потребителите, но и на ботовете, които обхождат сайтовете, да разглеждат съдържанието ви по-лесно.

Обновяване на старо съдържание

Не пренебрегвайте вече публикуваното съдържание на вашия сайт. Тенденциите в дигитално отношение ежедневно се променят. Препоръчително е при промяна на показателите на страница, от която сте имали добри резултати, да проверите и анализирате откъде идва проблемът.

Защо да променим старото съдържание:

-при непълна информация по темата: в случай че не сте обхванали на 100% всичко, което може да се сподели като информация по темата, трябва да направите допълнително проучване и да надградите с нужната информация;

-при неактуално съдържание: има случаи, в които информацията се променя толкова бързо, че съдържанието на вашия сайт вече не е актуално и може да не отговаря на търсенoто на потребителите. Необходимо е редовно актуализиране на съдържанието на вашия сайт, за да сте винаги в крак с тенденциите.

Публикуване на ново съдържание

Голям процент от потребителите, преди да стигнат до решителната част от тяхното сърфиране, правят проучване, за да вземат информирано решение. Вие, като експерти във вашата сфера на дейност, можете да им представите съдържанието, което те търсят.

Без значение от тематиката на вашия бизнес, имате възможност да откриете полезна информация на базата на проучвания за развитие на блог статии, оценки, съвети или ревюта на продукти, услуги и друго полезно за потребителите съдържание.

Съвети за откриване на ново съдържание

-Проучване на конкуренцията

-Анализ на чужди пазари

Обновяване на метаданни

Метаданните играят важна роля за оптимизацията, съгласно SEO препоръките. Въпреки че процесът за тяхното настройване обикновено се смята за бърз и лесен, това не винаги гарантира достатъчно надеждност при глобални автоматизации и настройки. Важно е да се извършва редовна проверка на този тип съдържание, за да сте сигурни, че вашите страници са с актуални метаданни.

Препоръчително е да провеждате редовен анализ, за да идентифицирате по-високочестотните ключови думи и фрази, които да подобрите за по-голяма релевантност спрямо търсачките и потребителите.

Контент стратегията не е просто еднократна задача, която да завършите при стартирането на вашия уебсайт. Трябва постоянно да анализирате и подобрявате съдържанието, за да останете конкурентни и максимално полезни и изчерпателни за вашата целева аудитория. Важно е да следите ъпдейтите на Google, тъй като те могат пряко да повлияят върху вашата стратегия и резултати. С развитието на изкуствения интелект тези тенденции се променят все по-бързо, затова е необходимо непрекъснато обучение.

Автор: Netpeak

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.