Десет основни показатели за развитието на онлайн бизнеса, които да следите

Десет основни показатели за развитието на онлайн бизнеса, които да следите

Една от основните грешки на голяма част от търговците е, че смятат, че създаването на онлайн бизнес приключва със създаването на уеб магазин.

Силата на онлайн търговията се състои в това, че потребителите оставят ясни сигнали, които могат да бъдат измерени, и на база на бях могат да бъдат открити множество грешки или елементи за подобрение.

В тази статия ще откриете 10 метрики, чрез които да отчитате успеха на вашия онлайн бизнес.

Брой посещения и брой уникални посещения на страница

Това е първата и най-важна метрика, която доста се подценява. Тя показва трафика към дадени страници на сайта. Ако броят на поръчките ви спада, погледнете дали това не е поради спад в броя посетители. В случай, че е така, потърсете по-дълбоко причината за техния спад - спрели сте дадени рекламни кампании или поради сезонност на стоките.

Средно време, прекарано на страницата

Ако дадени страници имат изключително ниско средно време, което потребителите прекарват на тях, помислете дали това не се дължи на лош дизайн или някакъв технически проблем.

Лендинг страници

Отчетът съдържа информация за страницата/ите, на която попадат потребителите, когато отворят вашия сайт. Следете колко нови потребители са дошли на дадената страница, чрез което можете да измервате и успеха на дадени кампании, постове и т.н.

Изходни страници (Exit pages)

Exit pages са така наречените страници, на които потребителите затварят вашия сайт. Това е изключително важна метрика, защото обикновено тук се откриват слабите места на сайта. Множество потребители прекъсват процеса на поръчка поради дадено затруднение. Виждайки къде точно потребителите излизат от вашия онлайн магазин, можете да открием множество елементи за подобрение, а това, от своя страна, да повиши ефективността на бизнеса.

Източници на трафик

Чрез повечето си маркетингови активности ние целим да водим повече и повече потребители на уебсайта си. Но как да проследяваме от къде идват потребителите ни? Тук на помощ идва един от най-често използваните от маркетолозите отчети - отчетът за Източник/Носител.

След като сте отворили отчета със страниците, на които потребителите попадат, когато отворят сайта ви, изберете URL адреса на страницата, която анализирате, и влезте по-навътре в отчета. Разгледайте източниците на трафик към тази страница, както и носителя.

Източниците представляват мястото, от което клиентите идват на сайта - директен трафик, социални мрежи, търсачки и т.н., докато носителине показва вида на съдържанието, от което потребителите са дошли - платена реклама, органичен трафик, пост и др.

Степен на отпадане

Следващата метрика, която ще разгледаме е bounce rate или степен на отпадане. Това представлява процентът потребители, които напускат сайта без да направят взаимодействие с него. Представено по-лесно - потребителят влиза на дадена страница, а след това директно излиза от сайта. Чрез този показател можете отново да откривате слаби места на сайта и да ги подобрявате.

Важно: 100% bounce rate не винаги е повод за притеснение. Той е напълно допустим за благодарствена страница например, която се визуализира след завършване на поръчка. При достигане до нея е съвсем естествено потребителя да напусне сайта. Тогава съответната страница ще има 100% bounce rate.

Конверсии

Конверсиите (или цели) са важните действия, които искане потребителите да извършват - поръчка, записване за нюзлетър, сваляне на приложение, добавяне на продукт в количка и т.н. Всяко от тези действия може да бъде създадено като цел в Google Analytics, както и да бъде заложено в рекламните канали, като Facebook и Google Ads. Това е най-важния показател за успеха на бизнеса, който показва ефективността на действията, които извършвате.

CPA

Cost-per-acquisition е цената, която заплащате за завършване на една конверсия. Така например, ако имаме активна реклама в Google Ads, която в даден ден е изхарчила 50 лева и е направила 10 поръчки, то цената за една поръчка възлиза на 5 лева. Този разход трябва да бъде добре претеглен спрямо това колко средно печелите от всяка завършена конверсия, за да не се окаже в даден момент, че разходите, които правите за продажбите, са повече от това, което можете да си позволите.

ROI

Return on Investment (възвръщаемост на инвестицията) - често пропускан за измерване от търговците показател, който показва какъв е приходът на база разходите, които сте направили за бизнеса. В разходите могат да бъдат калкулирани разходи за рекламна дейност, партньорски кампании, разходи за подобрение и поддръжка на онлайн магазинът и т.н.

ROAS

Return on Ad Spend (възвръщаемост на вложените разходи за реклама) е основен показател, който показва ефективността на рекламата. Той се измерва в проценти и показва какъв е приходът, който генерираме за 1 лев, похарчен за реклама. Добре е този показател да бъде измерван регулярно.

Автор: Beluga

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.