Злополучната наредба Н-18 пак ще се променя

Злополучната наредба Н-18 пак ще се променя

Поредна промяна в Наредба Н-18 подготвя Министерство на финансите (МФ), става ясно от сайта на ведомството. Основното изменение е свързано с последните корекции в Закона за ДДС, според които беше отменено задължението за лицата, отчитащи продажбите чрез фискален бон и използващи софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), да ползват само софтуер, включен в публичния списък на НАП.

Новата редакция на закона даде възможност на лицата да решат, по собствено усмотрение и преценка, на напълно доброволен принцип на избора, дали да използват за управлението на продажбите си в търговски обект СУПТО, включен в публичния списък на НАП, пише investor.bg.

"За тези лица, които изберат да ползват СУПТО, включен в публичния списък на НАП, законът предвиди редът за избор и отказ от него и свързаните с това изисквания да се определят с Наредба Н-18 г., което предпостави и изготвянето на настоящия проект", пише в мотивите за промяна на подзаконовия нормативен акт.

Друга важна промяна засяга дейността на онлайн магазините. Те ще бъдат значително облекчени, тъй като се предвижда да им бъде позволено при плащания с банкова карта да се издават електронни касови бележки, а при плащане в брой да се дава хартиена. Новите текстове на Наредба Н-18 предвиждат да отпадне ограничението със софтуера на електронния магазин търговците да управляват само онлайн продажбите. Така на практика със софтуера на електронния си магазин търговецът ще може да управлява всички продажби, включително и тези в традиционен магазин, ако има такъв.

Изменения има и за лицата, извършващи продажби/зареждания на течни горива. Казано накратко при въвеждане в експлоатация на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) в бензиностанции, да не се изисква присъствието на човек от НАП и от института по метрология. Вместо това ще може да бъде направена проверка в 7-дневен срок.

Предвижда се също промяна в изискването средствата за измерване, включени в състава на ЕСФП, да са преминали контрол от института по метрология преди въвеждане в експлоатация и регистрация на системата в НАП. Предложението е при работа с ЕСФП в обект да не се допуска функциониране на средства за измерване, включени в състава на системата, които не са преминали метрологичен контрол от органите на института по метрология.

Предлаганите промени няма да доведат до допълнителни разходи за задължените лица, пише още в мотивите.

Общественото обсъждане приключва на 19 януари.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.