Регистрираната безработица в България е 5,4% през март

Регистрираната безработица в България е 5,4% през март

През месец март Агенцията по заетостта отчита 152 230 регистрирани безработни, които са с 3 298 лица, или с 2,1%, по-малко от месец февруари. При тази численост равнището на регистрирана безработица през март е 5,4%, което е с 0,1 пункта по-ниско спрямо предходния месец и спрямо март 2022 г.

Броят на новорегистрираните безработни през март се увеличава с 1 898 спрямо февруари 2023 г. Според отчетените данни те са 20 096 лица, като се наблюдава намаление с 1 451 лица на годишна база. Други 597 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. През март трудовите посредници - ромски и младежки медиатори са успели да активират малко над 1 700 неактивни лица за регистрация в бюрата по труда.

През месеца в бюрата по труда са заявени 17 189 свободни работни места на първичния пазар, което е намаление с 0,8% спрямо март 2022 г. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (23.8%), преработващата промишленост (21.2%), следват държавното управление (11.2%), търговията (9.4%), селското, горското и рибното стопанство (8.0%) и административните и спомагателните дейности (5.0%).

Най-търсените от бизнеса професии през март са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; работници в селското, горското и рибното стопанство; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на МПС и подвижни съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии; помощници при приготвяне на храни и др.

Увеличение на броя започнали работа безработни през март отчита административната статистика на Агенцията по заетостта. През третия месец на годината те са 16 107 - с 2 911 повече от февруари 2023 г. Работа чрез бюрата по труда намериха и 429 лица пенсионери, учащи и заети.

Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост - 18,2%, следват тези в търговията - 13,2%, хотелиерството и ресторантьорството - 9,6%, държавното управление - 8,9%, селско, горско и рибно стопанство -8,3%, хуманното здравеопазване и социалната работа - 5,5%, строителството 5,1% и други.

През март 1 517 безработни от рисковите групи са назначени на субсидирани работни места - 97 по програми и мерки за заетост и 1 420 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Общо 383 безработни и заети са включени в различни обучения, а 80 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.