Разрешение за пребиваване и работа в България на квалифицирани граждани на трети страни ще се издава по "бърза писта"

Разрешение за пребиваване и работа в България на квалифицирани граждани на трети страни ще се издава по "бърза писта"

Министерството на иновациите и растежа въвежда т.нар. "бърза писта" за обработка и издаване на разрешение за пребиваване и работа тип "Синя карта на ЕС".

Идеята на новия механизъм е да позволи висококвалифицираните специалисти, които са граждани на трети държави да получат "Синя карта на ЕС" в рамките на 4 седмици от подаване на заявлението към Дирекция Миграция, обяснява Невена Ковачева, Съдружник "Данъци, Глобална мобилност" в EY, съобщава economy.bg.

Ускореният механизъм се отнася за работодатели, които произвеждат продукти с висока добавена стойност за икономиката ни. Към момента няма специфични критерии за оценка, кой бизнес ще може да се възползва от механизма, а единствено има индикация, че компанията работодател следва да извършва високотехнологична дейност. Особеност на механизма е, че ще бъде приложим при издаване на "Синя карта на ЕС" на групи от минимум 10 служители.

По информация от Министерството към момента механизмът е приложим най-вече за случаи, които са свързани с войната в Украйна. Всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите, остават непроменени. Практическите аспекти на механизма са все още неясни и поради това EY България следи за новини от Дирекция Миграция - компетентният орган за подаване на заявленията за пребиваване и работа.

Работодателите, желаещи да привлекат служители от трети страни към България, следва да стартират процедурата за обработка и издаване на разрешението за работа и пребиваване, като предоставят информация по електронен път до Министерството на иновациите и растежа поне 2 дни преди подаването на заявленията и необходимите документи в Дирекция Миграция към МВР.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.