Кофас предупреждава за тежки икономически последствия заради конфликта между Русия и Украйна

Кофас предупреждава за тежки икономически последствия заради конфликта между Русия и Украйна

Конфликтът между Русия и Украйна предизвиква сътресения във финансовите пазари и драстично увеличава несигурността относно възстановяването на глобалната икономика. Експертите на Кофас очертават рисковете, които ни очакват. Сред тях са нарастване на цените и продължителна повишена инфлация, които повишават риска от спиране на растежа и социална несигурност.

Според анализаторите най-засегнати ще бъдат секторите на транспорта и химическата индустрия, както и автомобилният. Освен това те прогнозират дълбока рецесия от 7,5% за Руската икономика през 2022 г.

Очаквано, най-висок е рискът за европейските икономики, за които експертите прогнозират поне 1,5% допълнителна инфлация.

Конфликтът заплашва стоковите пазари

Още в първия ден на инвазията финансовите пазари отбелязаха осезаем спад, а цените на петрола, газа, металите и храната се повишиха значително.

Тези предпоставки вече оказват влияние върху стоковите пазари. Цените ще продължат да растат и ще се задържат високи с нарастването на конфликта. Това ще доведе до продължителна висока инфлация, която ще повиши рисковете от стагфлация и социална несигурност в развитите и развиващите се страни.

Автомобилният, транспортният и химическият сектор са най-застрашени

Високите цени на суровините и проблемите в снабдяването оказват сериозно влияние върху автомобилния сектор. Украинските автомобилни фабрики снабдяват основните производители в Западна Европа. Някои от тях вече обявиха спирането на дейността на фабрики в Европа.

Авиолиниите са с най-висок риск поради цените на горивата, заедно с морския транспорт. Поради забраната за полети от страна на европейските страни, САЩ и Канада за руски самолети и реципрочната такава от руска страна на авиокомпаниите ще се налага да планират по-дълги полети, за които съответно ще трябва да използват повече от поскъпналото гориво. Рискът за тях е значителен, тъй като повишаването на цените ще доведе до отлив на потребители на тези услуги, които и без това намаляха от началото на пандемията.

Аграрният сектор също не е защитен. Очаква се повишените цени на газа да окажат влияние върху цените на торовете, а това да се отрази негативно на цялата аграрна индустрия.

Очаква се дълбока рецесия за руската икономика

Експертите на Кофас прогнозират дълбока рецесия от 7,5% за Руската икономика през 2022 г. Тя ще заличи напредъка на страната, отбелязан през изминалата година. Санкциите срещу Русия оказаха негативно влияние върху рублата, което ще доведе до неизбежно нарастване на инфлацията на потребителските цени.

Възможност за Русия е да спечели от повишаване на цените на стоките за износ, най-вече от този на енергия. В същото време обаче европейските страни обявиха намерението си да ограничат вноса си именно на руска енергия.

Най-застрашени са европейските икономики

Поради зависимостта си от руски петрол и газ Европа е най-застрашеният регион. Не е възможно в кратък срок да бъдат заменени доставките на газ от Русия с такъв от други източници, а цените му ще имат осезаем ефект върху инфлацията в европейските страни. Експертите прогнозират поне 1,5% допълнителна инфлация за тези страни за 2022 г. Заедно с очаквания спад в бизнес инвестициите и износа, БВП ще намалее с около 1%, прогнозират още от Кофас.

13% от потребяваната в България енергия е в риск

Общо 13% от потребяваната в България енергия е в риск заради кризата с руския газ в ЕС. Това поставя България на седмо място сред най-засегнатите държави, показва друг анализ, на Euler Hermes, компанията за застраховане на търговски кредити.

Близо 10% от крайното потребление на енергия в ЕС е под въпрос, а най-проблематично е положението в Унгария, Словакия и Чехия, съответно с 33%, 26% и 24% на енергия в риск. В Латвия и Германия нивото също e притеснително - над 20%.

В момента с нулев риск са само Австрия, Малта, Кипър, Хърватия, Дания, като обаче експертите обръщат внимание, че при алтернативен анализ, който включва бъдещо преразпределение на тежестта между държавите и актуализация на енергийни договорки между съседни страни, ситуацията може да се промени бързо. В такъв случай консумираната енергия под риск в България може да се увеличи от 13% на 18% и страната ни да се изкачи с едно място до номер 6 сред най-засегнатите в ЕС.

Според анализа на Euler Hermes вносът на газ от Русия формира 36% от всички доставки в ЕС. От януари 2021 г. до януари 2022 г. се наблюдава близо 50% увеличение на цените на газа и 31% на електроенергията средно за ЕС, като се очаква възходящата тенденция да продължи устойчиво до края на годината. Това може да доведе до намаляване на крайното потребление на енергия в ЕС с 8 до 10%.

В момента Европа разполага с резерви, които ще стигнат до края на март. Търсенето на алтернативни решения и изработването на антикризисен план за следващата зима трябва да започне веднага. Според анализаторите на Euler Hermes той трябва да включва намирането на алтернативи за внос, увеличаването на ВЕИ и други източници в енергийния микс с визия за намаляване на консумацията на природен газ и произвежданата от него електрическа и топлинна енергия.

При най-тежкия сценарий се очаква спиране на индустриални производства и приоритизиране на доставките за незаменими потребителски и социални нужди.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.