Бизнес климатът се подобрява с 3,5 пункта през ноември

Бизнес климатът се подобрява с 3,5 пункта през ноември

Общият показател на бизнес климата нараства с 3,5 пункта през ноември в сравнение с октомври, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Подобрение на настроенията на мениджърите се отбелязва във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Бизнес климатът в промишлеността нараства с 0,8 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца.

Бизнес климатът в строителството се повишава с 2,2 пункта. Оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията се подобряват, като и очакванията им за следващите шест месеца са благоприятни. Същевременно анкетата регистрира и известно увеличение на получените нови поръчки през последния месец.

Бизнес климатът в търговията на дребно се подобрява с 8,7 пункта. Това се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват.

Оценките на търговците на дребно относно продажните цени през последния месец са в посока на увеличение, като 31,3% от мениджърите предвиждат цените да продължат да се повишават през следващите три месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите нараства с 5,3 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.