Що е то фирмена култура и как работи в подкрепа на организацията?

Business_Team

Фирмената култура обхваща цялата идентичност на една организация. Това е личността и атмосферата на компанията, в чиито условия се работи, стила на ръководството, мисията, ценностите, очакванията и т.н.

Тъй като културата може до голяма степен да повлияе на успеха на вашата компания, важно е да разберете какво е фирмената култура и ясно да определите каква е вашата, пише онлайн медията fitsmallbusiness.com.

Фирмената култура е важна, защото това е добър начин за комуникация с всички в рамките на бизнеса и очертаване на приоритетите.

Кое е това, което е важно за вашата компания? Това може да е хората или печалбата, или статутът в общността. Вие трябва да определите. Това са нещата, които допринасят за изграждането на идентичността на вашата компания или марка.

Едно от предизвикателствата пред организациите при поддържането на динамичната култура е съпоставянето на това, което компанията иска, с реалната фирмена култура. Много пъти това, което се рекламира като фирмена култура, не е това, което съществува в момента. Може би организацията е на път към мястото, където иска да бъде. Ако има значителна разлика, ще пострада доверието – както вътрешното, сред служителите, така и външното, сред клиентите и медиите.

Партньорството между маркетинг, НР и други ключови вътрешни екипи може да ви помогне да определите каква е културата за вашата компания (днес) и да идентифицирате и дефинирате какво бихте искали да постигнете в бъдеще. Същата група от членове на екипа трябва да включи изграждането на култура във всички дискусии за стратегическо планиране при условие на непрекъснато усъвършенстване.

Основни компоненти на фирмената култура

Всеки от атрибутите на фирмената култура трябва да присъства на лично ниво, за всеки член на екипа, и на ниво екип, т.е. във всички работни групи на организацията.

Фирмената култура се основава на взаимното уважение, индивидуалното и екипно доверие, добрата комуникация. Определението за силна организационна комуникация трябва да идва от вашите служители, а не от вашия лидерски екип.

Така се стига до вземането на решения. Ако позволите някои решения да се вземат чрез управителни комитети, които не са ръководни, е чудесен показател, че ръководният екип се доверява на способностите и експертния опит на своите екипи.

Що се отнася до стратегическите цели, включването на членовете на екипа в процеса на стратегическо планиране, поне на ниво планиране на целите, изпраща съобщението, че оценявате техния принос.

Важно е, освен това, организацията да е приспособима. Това включва способността да се справя с променящите се пазари, конкуренцията, както и удовлетворяването на променящите се нужди на служителите.

Ориентацията към резултати насърчава организационните процеси и програми. Работата в екип е част от фирмената култура, която насърчава приобщаващата екипна работа, приоритизира приобщаващата атмосфера, където всички отдели и служители работят заедно.

За да насърчите ангажираността, трябва да се съсредоточите върху мотивирането и вдъхновяването на членовете на вашия екип.

Дайте им възможности за обучение. Освен заплатата, допълнителното здравно осигуряване, отпуските, служителите имат нужда от ясни цели и да знаят, че ролята, която играят във вашата организация, има съществено значение.

Физическата безопасност също е важна за служителите. Ваше задължение е да ги убедите в сигурността на работното място и че са ценени и обгрижвани.

Фирмени разходи за култура

Има организации, които харчат много пари, време и ресурси за развитие на културата (и за нейното поддържане), както и такива, които намират начини да постигнат тази цел без да харчат много пари. Важно е да знаете, че много от атрибутите на фирмената култура са всъщност напълно безплатни.

Промяна на съществуващата фирмена култура

Поддържането на внимателно култивирана фирмена култура е сериозна работа. Твърде много компании работят усилено за развитието на желаната култура и в последствие оставят приоритетите да се изплъзнат. Поддържането на култура е продължително пътуване, а не достигане на определена дестинация. Културата не е застояло създание; това е живо, дишащо образувание, което трябва непрекъснато да се формира с развитието на вашия екип и на компанията.

Знанието кога да коригирате фирмената култура е също важно. Отказът да променяте културата, защото тя е работила за вас в миналото, също ще доведе до разочароващи резултати.

Признаци на лоша фирмена култура

Фирмената култура е извън баланс, когато липсва доверие, без значение в каква посока. Ако текучеството на служители е голяма, заслужава си да помислите защо те се отказват от професионалния си статус и са по-склонни да започнат от нулата на друго място. Все по-важно е да определите какво се случва или не се случва във вашата организация, което прогонва членовете на екипа. Отговорът на този въпрос често изобщо не е свързан със заплащането, а хвърля светлина върху по-големи, системни проблеми като некомуникативно лидерство, неетично корпоративно поведение, несправедливост във възможностите за напредък , тормоз на работното място, многократно нарушаване на протоколите за безопасност и т.н.

Ако липсва сътрудничество, ако хората си шепнат клюки, ако екипите не могат да работят заедно, културата на вашата компания е лоша. Ако има служители, които се чувстват изключени от компанията, малки работни екипи, които се чувстват изтласкани, това може да се окаже голямо предизвикателство и изисква ключови промени.

Понякога не се изисква само културата да се развива; самата компания може да се наложи да промени своята мисия, клиентска база или предлагане на продукти или услуги. Когато служителите са помолени да приемат тези обстоятелства, това може да бъде предизвикателство, дори когато фирмената култура е силна.

При слаба фирмена култура големите промени обикновено са непоносими и организацията не успява да издържи важни и продължителни организационни промени.

Независимо дали го знаете или не, и в момента имате фирмена култура. Такава ли е, каквато я искате? Преднамерено ли е проектирана, или и натовареният трудов живот на организацията я създаде по подразбиране?

Не забравяйте, че културата се състои от всяка част на вашата организация, доброто и лошото, умишленото и непреднамереното, как ангажирате членовете на екипа и как привеждате цялата компания към стратегическите си цели. След като определите всичко това за себе си, можете да се съсредоточите върху изграждането и поддържането на фирмената идентичност, която желаете.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.