Проучване: Предприемаческият потенциал на българите е неизползван

business-1

Около две трети от възрастните в България виждат предприемачеството като добра възможност за кариера, но нивата му все още са ниски и предприемаческият потенциал е неизползван. Това констатира представеният в Бостън световен доклад на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за 2015. GEM Global Report е най-мащабното и авторитетно проучване на предприемачеството в световен мащаб, а страната ни е включена за пръв път.

Един от най-цитираните индикатори на GEM е показателят за предприемаческа активност на ранен етап TEA (total early-stage entrepreneurship), който оценява процента на работещото население, в процес на започване на предприемаческа дейност или е започната през последните 3 години и половина. Най-ефективните икономики в Европа по този показател са Латвия, Естония и Румъния. Те държат високи TEA нива – съответно 14,1%, 13,1% и 10,8%. За сравнение, средното ниво за страните от ЕС е 7,8%. На глобално ниво страната ни не е с най-слабото представяне, но на Европейско ниво сме с най-ниски стойности. Наред с Германия и Италия, в България по-малко от 5% от възрастното население е стартирало скоро или планира да стартира нов бизнес.

За да направят профил на предприемачеството в България, от българския екип по GEM са провели две изследвания. Първото обхваща над 2 хиляди души на възраст между 18 и 64 години, които дават представителност на картината за нагласите, стремежите и възможностите за бизнес инициативност в България. Второто изследване е проведено сред 45 национално признати експерти от девет области, каквито са например научноизследователската и развойната дейност, финансиране на предприемачеството, търговска и обслужваща инфраструктура, съобщава "Капитал". Съгласно унифицираната глобална методология на GEM получените данни служат за съставянето на индикатори, благодарение на които може да се правят съпоставки с предприемачеството в различните държави. Съдейки по основните от тях, България е в дъното на класациите с фрапираща липса на инициативност сред икономически активното население.

В европейски контекст България е на едно ниво с Холандия по индикатора страх от провал. България има по-ниски нива от Гърция, Румъния, Хърватия, Македония, Ирландия и Германия – 33,3%. Страхът от неуспех е много важен индикатор и може да бъде сериозна културна и социална пречка за предприемачеството.

Изследването показва още, че българинът добре осъзнава потенциала за стартиране на бизнес, но не го използва. Около 33% от анкетираните са посочили, че имат възможност да предприемат свой проект, но едва 3.5% се впускат в такъв. За сравнение - европейските страни, в които този индикатор е с най-високи стойности, са Латвия (14.1%), Естония (13.1%) и Румъния (10.8%). Средното съотношение за Европейския съюз е 7.8%, а има страни като Ливан, където този индикатор TEA е 30.1%. В Европа освен в България в Германия и Италия под 5% от активното население започва или управлява нов бизнес.

България е интересна и с това, че основната част от предприемаческите проекти са в областта на търговията, не създават допълнителна заетост, не водят до иновации на пазара и рядко успяват да пробият на чужди пазари.

GEM Bulgaria подготвя своя първи национален доклад, който ще излезе по-късно през 2016 г. и ще предостави задълбочен анализ на събраните данни за България, факторите, които потискат или стимулират предприемаческата дейност чрез сравнителен анализ с други подбрани страни. Това ще отбележи началото на годишните доклади по предприемачество в България, основани на сравними първични данни, придружени от публични събития и отразяване в медиите.

GEM изследва динамиката на предприемаческите екосистеми от 1999 г. насам в над 100 икономики по света чрез своята утвърдена и надеждна методология, като събира първични данни от над 200 000 възрастни (18-64 г.) и близо 4000 експерти в сфери с отношение към предприемачеството. През 2015 г. в проучванията са участвали 62 страни, от които 23 са европейски икономики. Данните и анализите на GEM се използват от глобални и регионални финансови институции, инвеститори, национални правителства и местни управи, университети и бизнес асоциации, корпорации, предприемачи, журналисти. Ключовите показатели на GEM са също наблюдавани от Генерална дирекция на Европейската комисия за Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП за целите на Small Business Act и Европейския семестър.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.