Потребителите с по-добри очаквания за 2013 г.

ipad-art-wide-shopping-420x0

С 2.3 пункта нараства потребителското доверие през януари 2013 г. спрямо октомври 2012 г., когато за последно Националният статистически институт (НСИ) изследва настроенията и нагласите на българските потребители. Това се дължи най-вече на позитивните очаквания на анктетираните за за подобряването на икономическата обстановка в страната, както и на финансовото състояние на техните домакинства.

Прави впечатление обаче, че положителните нагласи у потребителите за икономическата обстановка в страната се наблюдават основно при градското население, докато при жителите на селата настроенията са от неутрални към негативни. Като цяло, анкетираните и от двете групи имат по-положителни оценки и очаквания за промените във финансовото състояние на техните домакинства.

И през януари потребителите продължават да са на мнение, че цените нарастват, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани от предходната анкета. По-слабо изразени са и инфлационните им очаквания, отчита статистиката. Що се отнася до берзаботицата в страната, анкетираните прогнозират запазване на настоящите равнища, или незначително намаление.

Все още се наблюдава и тенденцията потребителите да не оценяват икономическата ситуация в като благоприятна за спестяване, но все пак те очакват известно подобрение на условията през следващите 12 месеца. В същото време, анкетираните не намират средата за подходяща за осъществяване на сериозни разходи, най-вече що се отнася до покупката на предмети за дълготрайна употреба, кола, жилище и т.н.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.