Какви компании от Fortune Global 500 инвестират в Централна и Източна Европа

Fortune-Global-500-2019_kpgfxh

Голяма част от компаниите, представени в класацията Global 500 на списание Fortune, които са инвестирали в ЦИЕ-6, са от секторите - автомобилен, производствен, хранително-вкусов, тютюневи изделия, напитки, телекомуникации, медии и транспорт. Това показва анализ на преките чуждестранни инвестиции в ЦИЕ на Colliers International.

Преките чуждестранни инвестиции имат голямо значение за икономическото развитие на пазара на бизнес имоти в ЦИЕ-6 през последните 30 години. Прегледът на компаниите, част от класацията Fortune Global 500 демонстрира, че броят на тези от тях, които са инвестирали в разглеждания регион, варира между 61 в Словакия и България до 140 в Полша.

Въпреки че Полша е най-голямата икономика, съотношението между броя компании в класацията към числеността на населението, подрежда на по-предни позиции Словакия, Унгария и Чехия. Това е свързано с корелацията между износ и БВП, която е много голяма в тези три държави. България ги следва и по трите показателя. В Румъния и Полша съотношението износ към БВП е по-малко. Това в известна степен може да се окаже позитивно за двете държави, в случай на забавяне на развитието на глобалната търговия, каквато е ситуацията към момента. Въпреки това всички държави от ЦИЕ-6 имат значително по-високо съотношение износ - БВП в сравнение със средното за света (29%).

Притокът на преки чуждестранни инвестиции е най-значителен в Унгария – 6,5% от БВП през 2018 г. Този тренд продължава и през 2019 г. При останалите държави се регистрират по-ниски нива в диапазона 1.8% - 2.9% от БВП за миналата година.

Анализът на преките чуждестранни инвестиции през последните 15 години показва силно присъствие във Fortune Global 500 на регионални компании от секторите автомобилен, производствен, хранително-вкусов, тютюневи изделия, напитки, телекомуникации, медии и транспорт. В класацията има и огромен брой технологични фирми. Това е окуражаващо за бъдещото позициониране на региона в световната икономика. Компаниите от финансовия сектор и търговията с потребителски стоки са изключително малко. Същото важи и за енергийните предприятия, вероятно поради структурни причини. По отношение на произхода на участниците в класацията, Китай е с най-слабо представяне в процентно отношение, както и Канада, Тайван, Австралия и Индия. Най-видимо е присъствието на компании от Европа, САЩ и Южна Корея в повечето от държавите в региона.

Можете да разгледате инфографиката  тук

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.