ИТ пазарът в България през 2012 г. все още изостава

Computer

Продажбите на хардуер, софтуер и интернет-бизнеса в България все още са по-малки като процентно съотношение от БВП на страната, спрямо максимално достиганите в миналото нива, се посочва в данни на агенцията за пазарни изследвания и анализи CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

В сферата на системния и приложен софтуер, софтуерни продукти и услуги в България през 2012 по прогноза се очаква продажбите да са в границите между 0,3 % - 0,4 % от БВП на страната. За сравнение в предкризисната и пикова за софтуерният бизнес 2007 година, обемът на продажбите на софтуерни продукти и услуги по данни на агенцията е били 0,50 %.

Същият паралел се прави и за доставките на компютърен хардуер в страната, които според CBN през настоящата година се очаква да са в диапазона между 0,70 % - 0,85 % от БВП, докато през 2007-а е достигнат връх от 1,43 % от БВП.

Нека погледнем обаче в абсолютни стойности тези цифри. Ако сравним БВП за двете години, съответно – 60 185 млн. лв. (през 2007 г.) и 78 553 млн. лв. за 2012 г. (за настоящата година взимаме прогнозата на Министерство на финансите), това би означавало, че например софтуерните продажби се очакват да са на ниво между 235 и 315 млн лв., при около 300 млн лв. в пиковата година. Този паритет обаче е доста измамен, от една страна заради доста широкият допуск в прогнозата, а от друга – защото отчетената инфлация в България от началото на 2007 г. до днес, съгласно изменението на индекса на потребителските цени, е над 34%.

При хардуера разликата е още по-осезаема. Ако се оправдае, прогнозата на агенцията би означавала на практика между 550 и 667 млн. лева за компютърни системи и оборудване през настоящата година, при над 860 млн. лева преди 5 години – голяма разлика, дори без да отчитаме поскъпването на живота.

Тревожно е, че по-нисък резултат се прогнозира и от бизнеса на интернет услуги, който във върховата си 2009 г. е достигнал  0,52 % от БВП, докато сега се очаква да се вмести в рамките на 0,35 % - 0,45 %.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.