До 25% от разходите за ИТ пестят компаниите чрез облачни услуги

businesspeople3

Използването на ИТ облачни решения води до намаляване на разходите за корпоративни технологии с между 10 % и 25 %, а 40 % от потребителите, които са преминали към облачни технологии са положително изненадани от резултата – по-добро поддържане на бизнес стратегията на компанията в комбинация с прозрачен модел на управление и намаляване на разходите. Тези тенденции бяха представени на IDC Cloud Leadership Forum в София .

„В началото на развитието на облачните технологии съществуваше само публичен и частен облак,  а сега вече промяната е свързана с т.нар. виртуален частен облак, основаващ се на система, която използва споделени ресурси. Този пазар е най-бързо развиващият се в света и води до гъвкавост при използване на корпоративните приложения в дадена организация и същевременно се печели бързина при сравнително ниска цена”, коментира Нели Вачева, управител на IDC България.

Внедряването на облачни технологии в една организация може да внесе значителни промени  по отношение на улеснена управляемост и отваряне на ИТ средата за трети страни доставчици. По отношение на управление на услугите доставчиците предлагат различни опции, като например 54% от тях позволяват на трети страни да проверяват как се доставят облак услугите. Други доставчици (57%) разполагат с центрове за обсъждане на проблемите, възникващи в ИТ системите, както и възможности за управляемост на динамиката  между public и private облак. Освен това 79% от тях предлагат смесени публични и частни решения с един договор, а  други 75 % позволяват да се стартират приложения в такава среда. . 14 % от запитаните доставчици предлагат отстъпки в цените за предоставяне на облачни услуги.

По отношение на динамиката в развитието на фирмите и на какво се дължи тя, управителят на Google за Югоизточна Европа Борис Георгиев, открои като важни елементи както иновативността в технологиите и достъпа до тях, така и промяната в навиците на крайните потребители.

„В днешно време 40% от младите професионалисти са готови да получават по-ниско заплащане, ако за сметка на това получават неограничен достъп до всички приложения в работата си”, подчерта г-н Георгиев. По думите му, около 5 милиона бизнеси по света използват платформата  на Google Enterprise за “Connect” “Visualize”, “Build”, “Find” и „Access”, за да може всичко да бъде достъпно от уеб браузър, телефон или таблет.

 

Автор: Кристина Николова

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.