Близо половината ИТ компании в България наемат нови служители всеки месец, според проучване

Близо половината ИТ компании в България наемат нови служители всеки месец, според проучване

Близо половината ИТ компании в България продължават да наемат нови служители всеки месец, въпреки че битува мнението, че браншът е в криза.

Това показват резултатите от проучване на компанията за подбор на персонал за ИТ сектора в България MiNDS.

Близо 200 представители на HR отдели на водещи компании в ИТ индустрията са анкетирани за това какви са целите при управлението на хора в сектора, какви са ефективните HR стратегии, какви HR политики осъществяват и какви придобивки предоставят на служителите.

Данните на компанията показват, че 98% от анкетираните оценяват като най-ефективни препоръките от настоящи служители.

Значителен е процентът на онези, които предпочитат използването на онлайн платформи като метод за набиране на персонал - 85%, следвани от фирмите, които се доверяват на специализиран HR консултант - 75%, показват още резултатите от проучването.

При самостоятелното набиране на персонал HR стратегиите на компаниите отчитат висока ефективност. Общо 52% от анкетираните ги оценяват като ефективни, а 11% като много ефективни. Висок е и делът при използването на външни компании за набиране на служители - 60% определят посредниците като ефективни и много ефективни.

По отношение на хибридния модел на работа и продуктивността се забелязват различни тенденции - 35% от компаниите предоставят пълна свобода на избор между работа от офиса и вкъщи, 25% прилагат балансиран хибриден подход (до 3 дни седмично присъственост), а 23% предпочитат предимно отдалечена работа.

По отношение на продуктивността и дали хибридният модел дава конкретни резултати съществуват известни колебания, тъй като 42% от участвалите в проучването споделят, че не отчитат значителна промяна.

"Хибридният модел на работа остава тема на дискусия сред HR специалистите. Нашето проучване показва, че компаниите все още търсят най-добрия начин да балансират между продуктивност и гъвкавост," отбелязва Милен Атанасов, управляващ съдружник в MiNDS.

Сред най-предлаганите социални придобивки се очертават гъвкавото работно време и по-конкретно "хоум офисът". Общо 84% от анкетираните споделят, че това е придобивката, която предлагат най-често на служителите си, а 85% предоставят като нефинансов стимул и ваучери за храна.

Най-често посочваните цели за развитие в областта на човешките ресурси за следващата година включват формиране на заплащане съобразно индивидуалните резултати и базирано на умения и производителност (68%). Малко повече от половината анкетирани споделят, че ще се стремят към запазване на текущите придобивки, а 40% отбелязват, че имат за цел да разширят образователните и професионалните обучения за своите служители.

Един от основните изводи от проучването е, че във време, в което кандидатите на пазара са повече, нивата на заплащане не са толкова водещ фактор, колкото фокусирането върху професионалното развитие и израстване като инструмент за задържане. Откроява се и фактът, че близо 50% от участниците в проучването посочват, че средната продължителност на престоя на служителите в компанията е от 4 до 6 години.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.