БНБ се присъедини към Световния кодекс за поведение на валутните пазари

bnb-1

Българската народна банка и още шест страни от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) се присъединиха към Световния кодекс за поведение на валутните пазари. От БНБ публикуваха Заявления за спазване на Кодекса, следвайки 22 централни банки от ЕСЦБ, които го подписаха съответно през ноември 2017 г. и февруари 2018 г.

Чрез публикуването на тези заявления всички централни банки от ЕСЦБ показват, че те се ангажират да спазват принципите на Кодекса, когато действат като участници на валутния пазар, и потвърждават, че вътрешните им практики и процеси са приведени в съответствие с принципите на Кодекса, се казва в съобщението.

С тези Заявления за спазване те подчертават, че принципите на Кодекса са важни за насърчаване почтеността и ефективното функциониране на валутния пазар на едро. За да се постигне изцяло целта на Кодекса, централните банки от ЕСЦБ ще продължат също да насърчават спазването му от всички участници на валутния пазар.

Другите централни банки от ЕСЦБ, които  публикуваха Заявление за спазване са Bank of Greece, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Central Bank of Malta, Banka Slovenije и Národná banka Slovenska.

Вече всичките 29 централни банки от ЕСЦБ имат заявления, с които насърчават участниците на валутния пазар да спазват Кодекса.

От БНБ напомнят, че ЕСЦБ включва Европейската централна банка и националните централни банки на всички държави – членки на Европейския съюз, независимо дали са приели еврото или не.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.