Три тенденции в КСО, които ще имат най-голямо въздействие върху бизнеса

Три тенденции в КСО, които ще имат най-голямо въздействие върху бизнеса

Корпоративната социална отговорност (КСО) вече не е опция. Това вече е задължително условие за успех в бизнеса.

Корпорациите все повече променят начина, по който функционира бизнеса им. Все повече се очаква компаниите да играят значителна роля за превръщането на света в по-добро място.

Клиентите, служителите и инвеститорите обръщат внимание и искат да се ангажират с целенасочени компании, които предприемат действия за справяне и подпомагане намирането на решения на икономически, социални и екологични предизвикателства, пише unitedwayoc.org.

Ето кои са трите основни тенденции в КСО, които ще имат най-голямо въздействие върху ангажираността на служителите и успеха на бизнеса:

Участие в текущи събития и бърза реакция при кризи

Повече от половината потребители са спрели да правят бизнес с компания поради нейното позициониране, свързано със социални въпроси. Когато се случи нещо значимо, очите на обществеността са насочени към бизнеса и неговия отговор. Все по-често потребителите избират да купуват от марки, които вземат активно участие в съответните световни проблеми.

В тази връзка бизнесът трябва да има по-добри комуникации, по-директни, гъвкави, проактивни и уверени отговори на възникващи проблеми със социалното въздействие, когато става въпрос за реагиране при всякакви извънредни ситуации.

Комуникациите трябва да поддържат работната сила ангажирана и да избягват дезинформация и погрешно тълкуване.

Мислете глобално, действайте локално

КСО все повече се фокусира върху същественото въздействие, което може да бъде направено в рамките на местните общности, където е отпечатъкът на компанията и където работната сила живее и работи.

Действането на местно ниво не е по-слаба стратегия. Всъщност Целите на ООН за устойчиво развитие се основават на теорията, че глобалната промяна може да бъде постигната чрез местни действия. Възможностите на бизнеса да въздейства в местната си общност са повече и по-ефективни.

Предприемането на действия, за да се гарантира, че има местно финансово благополучие, достъпни и безопасни жилища, продоволствена сигурност и образована бъдеща разнообразна работна сила, повишава благосъстоянието на всеки в общността, включително най-големия актив на компанията: нейните служители.

Развиване ангажираността на служителите

Като заинтересовани страни служителите се считат за толкова важни, колкото и потребителите. Сега компаниите виждат ясно, че приносът на работната сила както на работното място, така и в свободното им време, е от първостепенно значение.

Според Forbes ангажираността на служителите води до увеличаване на рентабилността на бизнеса с 21% и четири пъти повече приходи. Защо? Защото ангажираните служители остават по-дълго и се появяват на работа всеки ден със страст, цел, присъствие и енергия.

Голямата оставка и произтичащият от това недостиг на таланти не оставиха съмнение, че удовлетвореността на служителите пряко влияе върху успеха на бизнеса. Следователно никога не е било по-критично да се създаде работна среда, която насърчава и подкрепя ангажираността на служителите.

Благосъстоянието на служителите бързо се превръща в много важна част от цялостната ангажираност на служителите. Благосъстоянието на работното място се отнася до умствения, психологическия и/или емоционалния аспект на живота на служителите и може да вземе предвид удовлетворението, здравето и професионалното развитие на служителите. Тези фактори трябва да бъдат във фокуса на плановете за изграждането на приобщаващо работното място.

Ако искате да научите повече за това как да внедрите работещи КСО практики в организацията, вижте повече за форума "Корпоративна социална отговорност: Преход към устойчиви бизнес модели"

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.