Над две трети от глобалните компании смятат, че ESG програмите подобряват финансовите им резултати

Над две трети от глобалните компании смятат, че ESG програмите подобряват финансовите им резултати

Почти две трети от глобалните компании смятат, че ESG програмите (програми за опазване на околната среда, социални политики и добро корпоративно управление) подобряват финансовите им резултати и им помагат да привличат и задържат таланти.

Това става ясно от проучване на ServiceNow и ThoughtLab сред 1000 глобални ръководители на компании от различни сектори (производство, технологии, финансови услуги, здравеопазване и др.)

Проучването оценява дали компаниите са разработили ESG стратегия и бюджет, как проследяват тези стратегии и други критерии.

Проучването показва, че организациите в световен мащаб са фокусирани върху идентифициране на ESG проблеми, разработване на ESG визия и стратегия, създаване на структура и усъвършенстване на умения за напредване на тази стратегия, настройка и отчитане на показатели за ESG ефективност и др.

Цифровите технологии са ключови за тези стратегии. Данните и сигурността са важни за всяка цифрова технология. В момента 52% от организациите, представени в проучването, работят за подобряване на сигурността и поверителността на своите данни.

Общо 64% от участниците в проучването посочват, че техните ESG програми им помагат да привличат и задържат персонал, както и да подобрят финансовите си резултати.

Повече от половината казват също така, че ESG е основен приоритет за ръководителите на фирмите.

Повечето от компаниите се фокусират върху екологичната устойчивост чрез намаляване на вредните си емисии, посочва се в доклада. Приоритет за ръководителите е и преминаването към възобновяеми енергийни източници.

На второ място са социалните политики, като повече от половината анкетирани ръководители казват, че предоставят възможности за образование и повишаване на уменията на служителите, както и възприемат по-етични бизнес стандарти и подобряват условията на труд.

Организациите са изправени пред значителни предизвикателства за постигане на своите ESG цели, посочва се още в доклада. Шест от всеки 10 лидери, участвали в проучването, съобщават за липса на ESG умения и таланти. Други предизвикателства са и променящите се регулации, недостатъчните инвестиции в технологии и високи разходи за внедряване на някои от новите технологии.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.