Маркетингово съответствие: Колко е важно да съблюдавате правилата при маркетинговите си кампании

Маркетингово съответствие: Колко е важно да съблюдавате правилата при маркетинговите си кампании

Маркетинговото съответствие е термин, използван за описание на действията и практиките на една компания, за да се гарантира, че тя е в съответствие с маркетинговите разпоредби. Тези разпоредби са различни за различните индустрии и страни.

Най-общо казано, маркетинговото съответствие изисква от компанията да упражнява надлежна грижа, когато създава и изпълнява своите маркетингови кампании. Това включва гаранции, че всички маркетингови материали са точни и съответстват на местните закони и разпоредби, пише enterprise.com.

Маркетинговото съответствие е важен въпрос за компании от всякакъв размер, тъй като нарушаването на тези разпоредби може да доведе до значителни глоби и други наказания.

Медията разглежда основите на маркетинговото съответствие и ключовите съображения, които фирмите трябва да преценят, когато създават своите маркетингови планове.

Какво е маркетингово съответствие?

Маркетинговото съответствие е процес, който гарантира, че маркетинговото, рекламно и търговско съдържание спазва всички правила и разпоредби, предназначени да защитават потребителите и тяхната информация.

Един модерен пример за такава регулация е Общият регламент за защита на данните на Европейския съюз, или GDPR. Този регламент изисква от компаниите да получат изрично съгласие от клиентите, преди да използват техните данни за маркетингови цели, и предоставя на потребителите множество права, свързани с техните лични данни.

Целта на спазването на съответствие е защитата на потребителите от измамни и нечестни практики, като същевременно се насърчава лоялната конкуренция в рамките на пазарите. Компаниите трябва винаги да са в крак с най-новите разпоредби, като GDPR и Калифорнийския закон за защита на личните данни на потребителите (CCPA), за да гарантират, че техните маркетингови дейности са в съответствие с изискванията и регулациите.

Различни видове съответствие

Има няколко различни закона за маркетингово съответствие, всеки със собствен набор от разпоредби.

FTC: Федералната търговска комисия е регулаторна агенция, която отговаря за предотвратяването на нелоялни, измамни или антиконкурентни бизнес практики в САЩ. Федералната търговска комисия предприема правни действия срещу фирми, които се занимават с такава дейност; сътрудничи с други държавни агенции както в страната, така и в чужбина; провежда политически изследвания чрез изслушвания, семинари и конференции; и произвежда образователни материали за споделяне на най-добри практики както с потребителите, така и с бизнеса.

FDA: FDA е агенция, която регулира храните и лекарствата в САЩ. Тя гарантира, че всички хранителни продукти, диетични добавки и лекарства са безопасни, ефективни и точно етикетирани, преди да бъдат продадени на потребителите. FDA също така регулира рекламата на хранителни и лекарствени продукти, за да гарантира, че потребителите няма да бъдат подведени. Следването на указанията на FDA е от съществено значение за всички компании. Ако дадена компания популяризира употребата не по предназначение, тя може да бъде изправена пред правни санкции от различни държавни органи. Освен това, много фирми все още се затрудняват да създадат вътрешни политики и процедури, свързани с допустимите комуникации извън етикета.

FCC: Федералната комисия по комуникациите отговаря за регулирането на всички форми на комуникация в САЩ, включително телевизионни, радио и телефонни услуги, както и достъп до интернет. Тя работи за защита на потребителите от измами и други измамни маркетингови практики, като налага своите правила по отношение на истината в рекламите и защитата на потребителите.

Съответствие с ADA: Законът за американците с увреждания, или ADA, е федерален закон за гражданските права, който забранява дискриминацията срещу хора с увреждания. Компаниите трябва да спазват ADA, когато създават своето маркетингово съдържание, като се уверят, че е достъпно за всички потребители. Това включва гарантиране, че изображенията са описателни и текстът може да се чете с помощта на помощни технологии, като екранни четци.

HIPAA: Маркетинговото съответствие с HIPAA означава да правите две ключови неща едновременно. Първият е защитата на поверителната здравна информация на пациентите, независимо дали се съхранява на хартия, или на електронни носители. Второто е разбирането и изпълнението на вашите отговорности съгласно HIPAA.

В допълнение към съответствието с HIPAA, някои държави имат допълнителни закони, които изискват от компаниите да предприемат допълнителни мерки при обработката на информация за пациента. В Калифорния например има закон, който изисква от фирмите да предприемат допълнителни стъпки за защита на данните на пациентите.

Рискове от несъответствие

Рисковете от неспазване на маркетинговите разпоредби са големи и фирмите могат да загубят много.

Глоби и неустойки. Стриктното спазване на законите и разпоредбите е от съществено значение, тъй като последиците от неспазването им могат да бъдат пагубни. Финансови санкции могат да бъдат наложени от много държавни органи.

Закон за справедливите трудови стандарти: Този закон задължава работодателя да плаща федералната минимална заплата и компенсация за извънреден труд, когато са изпълнени определени критерии.

GDPR: GDPR налага административни глоби до 20 милиона евро или 4% от глобалните годишни приходи на компанията, което от двете е по-високо.

Загуба на доверие и репутация на марката: Когато клиентите открият, че компаниите не спазват маркетинговите разпоредби, те могат да загубят доверие в марката и да се насочат към други бизнеси. Това е особено вярно, ако бизнесът не спазва GDPR, тъй като клиентите не биха споделили данните си с компании, на които нямат пълно доверие.

Неспазването на регламентите може да доведе до свалянето на сайтовете на компаниите, както и забраняване на техни услуги, докато не отстранят проблема. Това може да доведе до значителни загуби по отношение на приходите и лоялността на клиентите.

Как да избегнете нарушения на маркетинговото съответствие

Условия за ползване: Изключително важно е компаниите да бъдат прозрачни относно своите правила и условия, за да поддържат удовлетвореността на клиентите. В Европейския съюз фирмите не могат законово да прилагат неравноправни договорни условия срещу потребителите. Когато компаниите не изпълняват своите задължения за защита на потребителите, те могат да загубят клиенти и печалба. Поради тези причини е жизненоважно маркетинговите отдели да работят с другите отдели на компанията, за да се уверят, че техните условия за обслужване са винаги ясни, актуални и честни.

Продуктови спецификации и цени: Предприятията са изправени пред редица насоки, както в страната, така и в чужбина, които трябва да следват, когато споделят продуктови спецификации в маркетингови материали. В САЩ например Федералната търговска комисия прилага закони, свързани с истината в рекламата, които изискват от бизнеса да споделя точна информация, която е подкрепена с доказателства.

Съществуват и строги правила и разпоредби, които фирмите трябва да следват, когато става въпрос за рекламиране в дигитални платформи, като Amazon, Facebook и Google. Компаниите могат да бъдат изправени пред големи глоби или други санкции, ако тези правила не се спазват.

Управление на данни: Маркетинговото съответствие също се занимава с това как фирмите използват и управляват клиентските данни. В Европейския съюз GDPR задължава компаниите да защитават личните данни на своите клиенти. Това изисква компаниите да съхраняват и сигурно обработват клиентски данни и да не ги споделят с неоторизирани трети страни. Компаниите трябва също така да гарантират, че предприемат стъпки за спазване на "правото да бъдеш забравен" и други права по GDPR, предоставени на клиентите.

Маркетингови канали за наблюдение за нарушения

Мониторингът за нарушения на маркетинговото съответствие е важна част от всяка успешна програма за управление на риска. Важно е да се следят промените при платформите като Amazon, Google Ads и Facebook Ads. За имейл маркетинга ключов е CAN-SPAM законът.

Компаниите трябва също да наблюдават собствения си уебсайт или приложение за проблеми със съответствието. Това включва проверка как се събират и съхраняват клиентските данни, както и проверка дали всички правила и условия са актуални.

Важно е редовно да се следи за промени и в специфичните за индустрията разпоредби и закони. Това може да се окаже голяма хапка за един малък бизнес, така че е важно компаниите да се допитват до специалисти, за да избегнат тежки санкции.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.