Основен проблем при интеграцията на имигрантите е обществената неинформираност

pr1

Пребиваването на имигрантите у нас е затруднено и от липсата на достъпна информация за техните права и затруднената комуникация с институциите

Като основен проблем, свързан с интеграцията на имигрантите в България, може да се посочи неинформираността на обществото. Липсата на информация е предпоставка за предубеденост и неразбиране. Това сподели в интервю пред Дарик радио инж. Мохамад Аубармауи, представител на сирийската общност в България.

Мухамад пристига у нас през 1998 г. и след като завършва висшето си образование в областта на компютърните технологии, решава да развива бизнес в страната ни. Въпреки трудностите и предизвикателствата, пред които се изправя, той не съжалява за избора си да остане в България. „България за мен вече е втора майка! Успях да се приспособя, въпреки, че в началото имаше доста пречки. Проблемът според мен не е в народа, а в това, че не достига достатъчно информацията до обществото", казва той. Като допълнение, Мухамад отправи апел към българските граждани да бъдат по-толерантни с имигрантите, защото всеки един от тях е посланик на България пред целия свят.

За преодоляване на предразсъдъците на българските граждани и запознаване с правата на имигрантите ще допринесе проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество".

„Чрез провеждането на мащабна информационна кампания, имигрантите ще се запознаят със своите права, а българското общество с техните обичаи, бит и култура, коментира Надя Гогова от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център" ООД (ИТДЦ EООД), бенефициент на проекта.

Според нея, важна роля в интеграционния процес имат и държавната администрация и съответните институции, които трябва да координират своите дейности и да работят съвместно. Освен национална кампания, в рамките на проекта ще се проведе и национален форум за имигранти, представители на държавните институции, правни консултанти и граждани.

Проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество" се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни. Проектът е с продължителност 5 месеца, а общата му стойност е 79 967,47 лева.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център" EООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.