Пет важни стъпки при избора на платформа за клиентски данни

Пет важни стъпки при избора на платформа за клиентски данни

Клиентите използват множество канали, като блогове на доставчици, страници в социални медии и чат на живо, за проучване и закупуване на продукти и услуги. Тези канали притежават богатство от полезна информация, която организациите могат да използват, за да подобрят своите стратегии за продажби.

Данните за пътуването на клиентите обаче могат да останат изолирани и трудни за използване, ако организациите нямат централно хранилище и платформа за анализ, които да ги съхраняват и организират, пише techtarget.com.

Платформите за данни на клиенти (CDP) помагат на екипите да централизират и осмислят данните за своите клиенти. Тези платформи стават все по-важни за организации, които искат да разберат по-добре своите клиенти и да култивират смислени взаимоотношения, които увеличават продажбите.

Повечето CDP обикновено имат за цел да подобрят видимостта на взаимоотношенията с клиентите и информацията за продажбите, но различните платформи имат различни функции и разходи. Вземащите бизнес решения трябва да разберат тези потенциални разлики, преди да закупят CDP софтуер за своите организации.

Ето пет стъпки, които могат да помогнат на бизнесите да вземат правилното решение в коя платформа да инвестират.

Създайте екип от заинтересовани страни

Клиентските данни предлагат стойност за множество отдели в една организация. Важно е екипът, който ще реши каква система да бъде купена, да включва представители от отделите по продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти. Тези представители могат да изразят специфичните желания и нужди на своите екипи, защото работят в тясно сътрудничество с клиентските данни.

Други важни кадри са представители на ИТ отдела, защото това е звеното, което ще внедри системата и ще я интегрира със съществуващи технологии, като CRM системи, CX и други платформи на организацията.

Разберете настоящите и бъдещите цели на CDP

За организацията, която ще инвестира в платформа за клиентски данни, е важно първо да осмисли типовете данни, като например данни от нулева страна, данни от първа страна и данни от трета страна, които ще анализира. Трябва да се идентифицират и точните цели на организацията, които тя се надява да постигне с анализа на тези данни.

Организациите могат да използват CDP за постигане на следните цели:

-персонализиране на продажбите и маркетинга;

-категоризиране и сегментиране на клиентите;

-ръст на реализациите;

-автоматизация на процесите по контакт с клиентите;

-по-добро разбиране на очакванията на клиентите;

-подобрени продажби и маркетингови съобщения.

Всяка от тези цели изисква специфични функции на CDP за постигане. Затова и платформите трябва да могат да събират данни от множество онлайн и офлайн контактни точки на клиенти; да идентифицират клиентски предпочитания и категоризират идентичността въз основа на автоматично събрана информация за потребителския профил; да анализират данните с помощта на AI, така че екипите за маркетинг и продажби да могат да се насочат по-точно към конкретни клиенти и да съгласуват съобщенията за продажби с предпочитанията им.

Системата трябва също така да може да изчисли очакваните коефициенти на преобразуване на продажбите и да идентифицира техники за изграждане на лоялност.

Интеграции с други приложения

Следващата стъпка е организацията да прецени добре как платформата ще се впише в съществуващата ИТ инфраструктура и да определи интеграциите, които трябва да бъдат направени.

Повечето интеграции използват API за извличане на изолирани данни от различни платформи за ангажиране на клиенти и поставянето им в централизирано CDP хранилище. Тази централизация на данните предлага един източник за оценяване на данните с подробен анализ и ценни прозрения.

Сравнение на CDP продукти

Задължително е бизнесите да направят проучване на различни CDP предложения, налични на пазара, които отговарят на техните нужди. Добра практика е, ако ще внедрявате такава платформа, да се свържете и с друга организация, която е внедрила вече система за клиентски данни, за да обсъдите нейните процеси на вземане на решения, функциите, предизвикателствата и предимствата.

След първоначалното по-мащабно проучване трябва да се получи кратък списък с продукти и доставчици. Следва провеждане на лични срещи с доставчиците, за да се прецени кой продукт в крайна сметка е най-подходящ за целите на организацията.

Балансирайте функциите на CDP с разходите и управляемостта

Дори организацията да е намерила CDP, която е от полза от гледна точка на технологичен и информационен анализ, тя трябва да претегли платформата спрямо други бизнес фактори, като разходите например. Цената на тези системи варира и трябва да се прецени добре дали организациите да използват по-усъвършенствани функции на платформата, или да насочат тези разходи другаде заради по-голяма ефективност.

Важно е да се обмисли и какъв външен експертен опит, ако има такъв, може да се използва, докато се интегрира CDP в инфраструктурата на организацията. Необходимо е и обучение за работа със системата.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.