Ключови етапи и стъпки за провеждане на клиентски анализ

Ключови етапи и стъпки за провеждане на клиентски анализ

Целта на извършването на анализ на клиентите като част от бизнес плана е да се изследват задълбочено потребителите, които е най-вероятно да закупят предлаган продукт или услуга. Брандовете могат да установят различни групи клиенти и различни нужди в рамките на тези групи.

Като разбират какво ги мотивира да купуват, марките могат да изградят бизнеса си около предоставянето на решения, които да удовлетворят тези нужди.

Клиентският анализ е процесът на изследване, разбиране и развиване на задълбочени знания за потребителите, които е най-вероятно да се превърнат в клиенти. Анализът на клиентите е критичен компонент на пазарното проучване и бизнес стратегията. Процесът на анализ на клиента включва систематично събиране и изследване на данни и прозрения за съществуващите и потенциалните клиенти на компанията.

Този тип анализ има за цел да открие двигателите на потребителските покупки и как една организация може ефективно да запълни празни ниши на пазара със своите продуктови предложения. Целта е да се идентифицират и сегментират различни групи клиенти въз основа на техните уникални черти, мотивация и нужди. Организациите могат да изследват демографски и психографски показатели, интереси, поведение и други характеристики, които изграждат клиентския профил.

Прозренията от анализа на клиентите могат да помогнат на компаниите да повишат удовлетвореността, да се насочат към правилната аудитория с персонализирани послания и да взимат по-информирани решения.

Brandwatch.com обобщава трите етапа и петте ключови стъпки за провеждане на клиентски анализ.

Етапи на клиентския анализ

Първо трябва да определите кои са вашите настоящи клиенти. Колкото по-подробно разбирате вашите клиенти, толкова по-добре.

След това тази група клиенти трябва да бъде разделена на подгрупи със сходни черти и мотивация. Можете също така да идентифицирате целевите клиенти, до които все още не достигате.

След това трябва да разберете какво свързва отделните групи клиенти,като идентифицирате как продуктите на компанията отговарят на нуждите на всяка група клиенти и как предлагате решения на техните болезнени точки.

Всеки анализ трябва да започне със задаване на изясняващи въпроси, които да създадат рамка за оценка на данните. Изследователите често цитират моделите 5W и 6W, които означават Кой, Какво, Кога, Къде, Защо и Защо не (Who, What, When, Where, Why, и Why not - б.ред.).

Този подход за анализ на клиентски данни може да помогне да се разкрие не само коя е вашата целева аудитория и от какво се интересува, но и какво не харесва и причините за това.

Пет ключови стъпки за провеждане на ефективен клиентски и сегментационен анализ

Идентифициране и сегментиране на съществуващата клиентска база.

Определяне на критерии за сегментиране, така че да се пригодят маркетингови съобщения за всеки сегмент.

Разработване на клиенти профили.

Откриване на нуждите на клиентите и болезнените точки чрез анкети, социалните мрежи и директно общуване с клиентите.

Свържете нуждите на клиентите с вашата марка.

Можете да научите повече за клиентите си по различни начини, а комбинацията от изследователски методи ще ви даде най-точните резултати. Най-добре е да съберете възможно най-много информация.

Систематичното провеждане на клиентски и сегментационен анализ не е просто препоръчителна практика, а е от съществено значение за всеки бизнес, който има за цел да процъфтява в днешната конкурентна среда.

Най-интересното за електронната търговия, маркетинга и продажбите можете да научите на eCommerce Annual Summit. Вижте повече за събитието: https://ecommsummit.enterprise.bg/

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.