Пандемията не е спряла устрема на софтуерния бизнес в България

Пандемията не е спряла устрема на софтуерния бизнес в България

Общата оценка за софтуерния бизнес, базиран в България е, че 2020 г. е била сравнително добра на фона на пандемията и световната криза. Това показват резултатите от второто годишно изследване на сектора на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., включващо 4 ключови финансови показатели, 6 показатели за ефективност (KPI) и пет класации ТОП10 за трите сегмента - едри (250+ заети), средни (50-250 заети) и малки (10-50) компании.

Кризата определено е забавила ръста в приходите и в трите сегмента в диапазона 12% - 19%. Забавя се и ръста в новите работни места, а най-пострадали са оперативните печалби. Намалява и ръста във възнагражденията, макар и да го има в условията на криза.

Най-висока е цената на зает в едрия бизнес, докато тази в малкия и средния е с по-несъществена разлика.

Увеличаването на цената на труда и липсата на достатъчно ръст в производителността (приход на зает) води до сериозно покачване на общата цена на персонала спрямо оперативния приход, което може да предизвика негативна реакция в развитието на индустрията.

В по-голяма степен от кризата са засегнати малките софтуерни компании в страната. Най-комфортно като че ли през кризисната 2020 г. са преминали големите компании, които продължават успешно да увеличават и персонал, и приходи. Предишно изследване на CBN сочи, че в този сегмент са базирани предимно експортно ориентирани компании, свързани с американски, германски, британски капитали.

Прогнозите на CBN за развитието на трите сегмента на софтуерния бизнес в България през 2021 и 2022 г. сочат определено за нови добри години с вероятен силен ръст на приходи и заети.

Основните финансови рискове, които се виждат от част от резултатите, са свързани с ръста на производителността, увеличаването на възнагражденията и, респективно, навлизане в рисковата зона на бизнес, когато съотношението между цената на труда и оперативните приходи надвиши определен праг. Над него е възможен и ръст на задълженията.

Сред TOP10 в едрия софтуерен бизнес по брой заети (общо 9 013 служители) има две български компании. TOP10 в едрия бизнес са генерирали оперативни приходи общо в размер 548.4 млн. евро, TOP10 в средния - 232.1 млн. евро, a TOP10 в малки - 104.5 млн. евро.

В TOP10 по средни възнаграждения на зает малкия бизнес има предимство, но при резултатите за целите сегменти най-високо е заплащането в едрия софтуерен бизнес.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.