Рекламният пазар в България расте с 9,5% през 2022 г.

Рекламният пазар в България расте с 9,5% през 2022 г.

Инвестициите в реклама в България през 2022 г. достигат 569,2 млн. лева, показват данните на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА).

Българският рекламен пазар бележи 9,5% ръст през 2022 г. в сравнение с 2021 г., отчитат още от организацията.

Телевизионната реклама остава лидер по привлечени средства с над 50% от общите инвестиции в реклама (305,2 млн. лева) и 9% годишен ръст.

Дигиталните медии са втори по значимост на привлечените инвестиции с почти една трета от общите инвестиции в реклама. Рекламата в дигиталните медии се увеличава с 12% до 187 млн. лева, а в радиото - с 8% до 21,9 млн. лева. Със 7% се увеличава външната реклама до 46 млн. лева.

Най-силен ръст отбелязва кино рекламата - 60% за отчетния период, но сумата е малка, 800 хил. лева.

Рекламата в пресата спада с 8% до 8,3 млн. лева.

За 2023 г. от БАКА очакват ръстът на рекламния пазар в България да се забави до 6,6%, а стойността да достигне 607,1 млн. лева. Забавяне на растежа се очаква във всички сектори, както и ускоряване на спада на рекламата в печатните медии до 10%.

За 2024 г. асоциацията прогнозира ускоряване на ръста на българския рекламен пазар до 7,9% и достигане на стойност от 654,8 млн. лева.

До края на 2025 г. се очаква рекламният пазар в България да достигне 706,7 млн. лева, според БАКА. Телевизията ще продължи да бъде водеща медия в рекламния микс, следвана от дигиталните медии, които обаче увеличават дела си в общия медиен микс.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.