Омниченъл vs Мултиканална търговия: Усилията се отплащат

Омниченъл vs Мултиканална търговия: Усилията се отплащат

Омниченъл е широкоизползван маркетингов подход, чието приложение варира според различните канали, които търговците използват. Омниченъл електронната търговия например е различна от многоканалната търговия.

Тази разлика е добре описана - многоканалната търговия означава използването на множество комуникационни канали, а омниченъл - интегриран подход между различни комуникационни канали, пише онлайн изданието business2community.com.

Омниченъл маркетингът поставя клиента в центъра на едно безпроблемно, унифицирано изживяване.

Омниченъл означава интегриране на различните точки от данни, произведени във всеки канал.

Фирмите, които използват многоканален маркетинг, срещат някои проблеми, като:

Стилови несъответствия между каналите.

Неправилна комуникация между каналите.

Разочаровани клиенти, които трябва да използват множество канали.

Бизнесът може да се чуди как може да преодолее тези проблеми с маркетинговата си стратегия, защото несъответствията в стила могат да повлияят на тяхната марка, неправилната комуникация може да засегне служителите, а разочарованите клиенти ще доведат до загуба на пари и влошаване на репутацията.

Тези проблеми могат да бъдат решени с омниченъл подход. Ключовата разлика с многоканалната комуникация е интеграцията. При омниченъл клиентът има различни начини за достъп до информация по различни канали, но те работят заедно по единен начин, като клиентът е в центъра.

Това позволява на клиента лесен достъп до информация от всеки от каналите, тъй като каналите са свързани помежду си. Така удовлетвореността се повишава, защото клиентите получават безпроблемно преживяване между каналите.

Ето и пример: ако предавате едно и също съобщение в различните комуникационни канали на вашата компания, това е многоканален маркетинг. Това поставя компанията в центъра на стратегията, а каналите работят, за да предадат това съобщение

Омниченъл маркетингът има различен подход. Той привлича клиента в центъра, а каналите, които клиентът използва, за да се ангажира с марката, не само имат единно съобщение, но това съобщение се адаптира към всяка точка на допир, която клиентът има с марката. Това означава, че съобщенията, които клиентът вижда, независимо от канала, ще се актуализират според етапа от потребителското пътуване, на което е клиентът.

Това ниво на персонализация не е възможно чрез многоканален маркетинг.

Омниченъл подходът изисква повече работа за внедряването му и за да е ефективен. Най-сложна е интеграцията между каналите.

Въпреки че изисква допълнителна работа, омниченъл търговията предоставя предимства, които си заслужават усилията.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.