Как връзките с партньори помагат за успеха на всички участващи компании

Как връзките с партньори помагат за успеха на всички участващи компании

Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и списание Enterprise ще разкриват успешните стратегии, благодарение на които БДВО вече 26 години утвърждава професионалните стандарти в областта на професионалните комуникации в страната.

Стратегическите партньорства могат да бъдат жизненоважни за успеха и целите на една кампания и нейните създатели. Партньорствата с други организации или компании имат потенциала да концентрират фокуса върху определена кауза или крайна цел, да създадат обединения между организации, които обикновено не работят заедно, и да поддържат подхода към казуса значително по-последователен.

Партньорите ви могат да работят за целите на вашата кампания, като същевременно допринасят със собствените си контакти, умения, екип и активности, позволявайки на крайната цел да разшири въздействието си, докато самите те същевременно получават достъп до нови аудитории.

Когато партнирате, всеки допринася със своята най-силна страна

Да осъзнаете важността от изграждането на партньорства не е трудно, но разбирането как да се изградят е от решаващо значение. Партньорствата с други организации или компании отнемат време и усилия, но ако се управляват добре, те могат да ви помогнат да постигнете целите си по-ефективно и с по-малко ресурси. Не забравяйте, че когато създавате партньорства, вашата организация трябва да се стреми към качество, а не към количество. Те трябва да се формират стратегически, въз основа на стойността, която носят на вашата организация и клиенти.

"Работата с организации или компании, които не допълват вашите собствени мисия или ценности, обикновено не носи добавена стойност за никого. Както при всяка връзка, прозрачността и признаването на силните страни на другия са основополагащи елементи за успех. Когато и двете страни предоставят своите собствени ценностни под формата на уникални за крайния потребител предложения, двете страни заедно могат да обогатят и издигнат целта, поради която партньорството е сформирано. Затова и то ще работи, само ако вашите цели и визии са в съответствие.", коментира подхода Анита Бедин, председател на БДВО.

Когато проектът го позволява, търсете дългосрочно партньорство. Отнема много време, за да се намери отличен партньор, затова след като сте инвестирали усилия и вече сте съумели да създадете успешни кампании заедно, с които и двете страни се гордеят, не прекъсвайте връзката, а потърсете начин да надграждате вече създаденото.

Фокусирайте се върху целта на партньорството

За всяко партньорство е от решаващо значение да се гарантира, че и двете страни имат еднакъв прочит на целите и желаните резултати. Когато само едната страна се вълнува от крайния резултат, това е индикация, че не е имало правилна комуникация. Управлението на очакванията и поддържането на регулярна комуникация през цялата кампания са наложителни за успеха на едно дългосрочно партньорство.

Уверете се, че аудиториите ви си кореспондират и се уверете, че и двете страни внасяте нещо различно в уравнението. Партньорството в името на самото партньорството, без да вникнете как го реализирате или на кого говорите, вероятно ще доведе слабо представяне. Успехът се състои в това да се уверите, че то е истинско и автентично. Често компаниите допускат грешката да търсят партньорства, които допълват техния собствен продукт, вместо крайната на цел на една кампания или проект.

Създайте предложение, което подкрепя и двете страни

Тъй като партньорството е форма, при която отключвате нова аудитория, бъдете сигурни, че все още нямате достъп до точно тази. Иначе казано - намерете партньори, които са достатъчно различни, за да ви осигурят контакт с потенциални нови клиенти.

Идентифицирайте възможностите за кръстосано популяризиране. Съвместните комуникации с нашите стратегически партньори са толкова неразделна част бизнеса, че трябва да си гарантираме непрекъснато сътрудничество. Когато създаваме комуникационните си планове, търсим начините за кръстосано популяризиране, така че да предлагаме още по-добри решения за клиентите и аудиториите ни.

Приемствеността между партньори неизбежно води до по-въздействащи кампании и по-силни съюзи. Това е още един ефективен начин за две или повече страни да обединят усилията си и да достигнат до по-широка аудитория. Подобни партньорства позволяват на вашия бизнес да си сътрудничи с трети страни със сходна аудитория за голяма взаимна изгода.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.