Бизнес чрез LinkedIn: Социалната мрежа с най-голямо доверие сред потребителите (II част)

Бизнес чрез LinkedIn: Социалната мрежа с най-голямо доверие сред потребителите (II част)

Автор: Явор Янкулов

Явор Янкулов e доктор по икономика, доцент в УНСС и мениджър обучения в E-training.bg

Добре познат е на читателите на сп. ENTERPRISE с множество статии и популярни публикации. Автор е на книгите "Продажбата е лесно нещо" и "Витамини за мениджъри".

Последната му книга отново е със силна и много актуална практическа насоченост - "Бизнес чрез Linkedin".

Експерт и консултант на редица компании по продажби и развитие на бизнеса в Linkedin.

Можете да го откриете в Linkedin - YavorYankulov

https://www.linkedin.com/in/yankulov-phd/

Ролята на социалните мрежи за бизнеса и търговска дейност е безспорна. Над половината от световното население вече присъства в поне една такава мрежа, като 54% от потребителите ги използват за да търсят информация или да проверят отзивите за даден продукт.

По данни на Business Insider една и съща социалната мрежа e с най-голямо доверие сред потребителите за всяка от последните три години - Linkedin. Показателите за последната година включена в проучването - 2019-а, показват най-висока оценка за тази мрежа и по 6-те основни параметъра - сигурност, легитимност, общност, потребителски опит, споделяне и уместност. Внимателният анализ на тези шест параметъра може да ни покаже много за ролята, значението и разнопосочното влияние на тази мрежа, особено за търговския бизнес.

Първа част на материала можете да видите тук!

Алгоритъм на Linkedin

Всяка социална мрежа има своя алгоритъм, който не просто определя как да се разпространява една публикация, но задава и параметри за стойността и оценката на съответното съдържание. Когато публикуваме нов пост, Linkedin първо му прави преценка въз основата на всичко, което е включено - текст, картинка, хаштаг, линк, ключови думи и пр.

Първоначално постът се предлага на малка извадка от нашата аудитория - контакти (най-вече от първа линия), наши последователи, последователи на посочения хаштаг, членове на групата. Общият размер на извадката е около сто души.

След това алгоритъмът проверява дали и по какъв начин те ще се ангажират с публикацията, дали ще се задържат върху нея, кога превъртат постовете, които виждат, дали ще кликнат, за да видят и прочетат целия текст. Също така алгоритъмът засича колко време ще ѝ отделят, ще последва ли следваща реакция - лайк или друго, ще има ли коментар.

В зависимост от резултата на този "тест" Linkedin решава дали да продължи разпространението на съответния пост към нова извадка. И така всеки следващ цикъл, все повече излизайки от т.нар. "първа линия", т.е. директно свързаните в мрежата с нас, разширявайки публикуването към нова и непозната аудитория. Затова когато един пост предизвиква преглед, реакции и коментари от много хора, това му дава възможност да се разпространи до други десетки хиляди, дори когато нашата лична мрежа е само от няколко стотин души.

Основният извод е, че най-съществено значение за широкото разпространение на една публикация има качественото ѝ съдържание, а не големината на личната мрежа от контакти на автора.

Linkedin не оценява само отделния пост като атрибути и съдържание, той оценява и отделния публикуващ като автор на стойностно съдържание. Ако предишни публикации са предизвикали реакцията на определени хора, вероятността и новият пост да достигне до тях е голяма. Това е нещо като "история на доверие". То е изключително полезно за бизнеса, защото ни позволява да общуваме активно с една конкретна, интересна за нас аудитория - клиенти, последователи, партньори.

Затова можем убедено да посочим, че:

Качеството на бизнеса ни в Linkedin зависи от качеството на мрежата, която създаваме. А мрежата не е изградена само от преките ни контакти на свързаност, а включва интересуващите се, четящи и оценяващи качеството на предлаганото от нас съдържание.

Колко българи имаме профил в мрежата? Как я използваме?

По различни данни между 700 и 860 хиляди българи имаме профили в Linkedin. Това прави над 10% от населението на страната. Един от всеки петима работещи българи. При това определено този "един от петима" е образован и с по-високи доходи. Дори и да приемем, че част от профилите не са активни, това няма да промени значително информацията.

Годишно използващите Linkedin в България нарастват с над 10%. Всеки месец над 6000 души откриват мрежата. Възможно е кризата допълнително да повиши този процент.

Но по-важното е друго. LI значително се промени през последните години, превръщайки се от "библиотека от CV-та, където влизат само HR-и и безработни", в място с полезна информация и изграждане на бизнес контакти. Платформа с качествено обучително и професионално бизнес съдържание.

Най-много са работещите в сферата на IT, финанси и телекомуникации. Ако се погледне по функции, най-много са представителите на: Business Development - 45 хил.; Operations - 42 хил.; Engineering - 39 хил.

Особеност за България е, че само 1.7% от хората в LI публикуват. Дневно българите правим около 500 публикации. Това постепенно се променя, но все още дава допълнителни отлични възможности за търговците, които активно използват тази мрежа. Регулярното публикуване на стойностно професионално съдържание на практика помага на отделния търговец да се отличи в съзнанието на потребителите, да развие познаваемост на бранда, да изгради тесни контакти на непрекъсната комуникация с потенциални и реални клиенти. Тези възможности удачно могат да се развият както на ниво търговска фирма, така и за отделния индивидуален търговец, увеличавайки връзките му на доверие.

Един добър пост вече се разпространява над 10 дни, което означава, че при добра кампания може да достигне до 10% от населението с най-високи доходи, образовани, предимно 25-40 годишни. При това без бюджет!

Силата на Linkedin за момента определено е в В2В, но има огромни възможности и за В2С продажби.

Първите практически резултати за България убедително потвърждават това. Струва си като търговци сериозно да помислим върху този въпрос.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.