Българският рекламен пазар нараства с над 14% до 520 млн. лева през 2021 г.

Българският рекламен пазар нараства с над 14% до 520 млн. лева през 2021 г.

Българският рекламен пазар бележи 14,2% ръст през 2021 г., с което надскача очакванията за стабилно възстановяване и дава сигнал за наличие на резерв за растеж.

Това се посочва в доклад на Българската асоциация на комуникационните агенции за медийния пазар. Сред основните изводи в доклада е, че телевизията и дигиталните медии са най-предпочитани от рекламодателите.

Инвестициите в реклама през 2021 г. достигат 520 млн. лв., показват още данните на организацията. Телевизията и дигиталните медии заемат общо 86% дял от нетните инвестиции

Високата инфлация и войната в Украйна, в допълнение към новите вълни на Covid-19, внасят несигурност в прогнозата за 2022 г. Ето защо текущите очаквания стъпват на забавен темп на ръст в размер на 9,5% или 569 млн. лв. общ обем на пазара.

През миналата година рекламата в телевизията нараства до 280 млн. лева от 247 млн. лева, или с 13% на годишна база. Очакванията са през тази година обемът на телевизионната реклама да достигне над 305 млн. лева, като ще нарасне с допълнителни 9%.

Рекламата в дигиталните медии за 2021 г. достига 167 млн. лева в сравнение със 142,7 млн. лева година по-рано, което представлява ръст от 17% на годишна база. Очаква се през тази година обемът на рекламата да достигне 187 млн. лева, или ръстът да се ускори до 12%.

При външната реклама се наблюдава силен ръст - 19%, но в абсолютна стойност обемът достига 43 млн. лева. За тази година се очаква да достигне 46 млн. лева.

Радио рекламата нараства със 7% на годишна база през 2021 г. до 20,3 млн. лева, като се очаква ръстът тази година да се ускори леко до 8% (почти 22 млн. лева).

Най-силен ръст отбелязва кино рекламата - с 25% през 2021 г. спрямо 2020 г., но обемът ѝ достига само 500 хил. лева. За тази година се очаква тя да нарасне с още 60% до 800 хил. лева.

Продължава да се свива рекламата в пресата - с 11% през 2021 г. на годишна база, или 9 млн. лева. За тази година се очаква още 8% спад до 8,3 млн. лева.

Нетната медийна инфлация през 2021 г. достига 10% за телевизията, 13% за дигиталните медии, 4% при външната реклама и 5% при радиото.

За 2022 г. се очаква нетната инфлация при телевизията да се ускори до 13%, при дигиталните медии - до 15%, а при външната реклама и радиото - съответно, до 6% и 5%.

За 2023 г. се очаква рекламният пазар отново да забави ръста си до средно 8%, като при телевизионната реклама се очаква 8% растеж, при дигиталните медии - 11%, а при пресата - 7% спад.

Към края на 2024 г. се очаква рекламният пазар в България да достигне 669 млн. лева.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.